Eventos de Agosto 31, 2022

#1 ACCELERAT Teòrica comúACELERADO Teórica común

Lugar:
Fecha: 08/28/2022, 08/31/2022
Tiempo: 09:00 am a 02:30 pm


Objectius


Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Conèixer les principals normes de circulació; identificar i aprendre el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.

Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs intensiu té una durada de 16h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà dilluns, dimarts i dimecres de 9:00h a 14:30h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-08-29al31_Curs-Accelerat-CAT.pdf" title="2022-08-29al31_Curs Accelerat CAT"]
 

Objetivos


Formar y preparar a los alumnos per a que logren la formación teórica necesaria para obtener el permiso de conducción. Conocer las principales normas de circulación, identificar y aprender el significado de les señales de circulación y de los principales agentes que intervienen en la seguridad vial.

Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso intensivo tiene una duración de 16h y se realizará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario.  Será el lunes, martes y miércoles de 09:00h a 14:30h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-08-29al31-Curso-Acelerado-ESP.pdf" title="2022-08-29al31 Curso Acelerado ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 CAP Formació CONTÍNUACAP Formación CONTINUA

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 08/27/2022, 08/29/2022, 08/30/2022, 08/31/2022, 09/01/2022, 09/02/2022


DIRIGIT A:


Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, CE, C1E, D, DE, D1, D1E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans del 11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans de 11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.

 

TEMPORITZACIÓ:


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó de Tortosa, situada a l'Av. Estadi, nº3. Els dies seràn els marcats al calendari de sota en el següent horari: El dissabte de 08:00h a 15:00h, i de dilluns a divendres de 15:00h a 21:00h. 

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-08-27al09-02_FCXXXX_Tortosa_CAT.pdf"]


DIRIGIDO A:


Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para aquellos transportistas que dispongan del CAP caducado o les vaya a caducar en los próximos 364 días.

 

TEMPORIZACIÓN:


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó de Tortosa, situada a la Avd. Estadi, nº3. Los días serán los marcados en el calendario y con el siguiente horario: El sábado de 08:00h a 15:00h, y de lunes a viernes de 15:00h a 21:00h.  

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-08-27al09-02_FCXXXX_Tortosa_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?