Eventos de Agosto 28, 2022

#1 ACCELERAT Teòrica comúACELERADO Teórica común

Lugar:
Fecha: 08/28/2022, 08/31/2022
Tiempo: 09:00 am a 02:30 pm


Objectius


Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Conèixer les principals normes de circulació; identificar i aprendre el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.

Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs intensiu té una durada de 16h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà dilluns, dimarts i dimecres de 9:00h a 14:30h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-08-29al31_Curs-Accelerat-CAT.pdf" title="2022-08-29al31_Curs Accelerat CAT"]
 

Objetivos


Formar y preparar a los alumnos per a que logren la formación teórica necesaria para obtener el permiso de conducción. Conocer las principales normas de circulación, identificar y aprender el significado de les señales de circulación y de los principales agentes que intervienen en la seguridad vial.

Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso intensivo tiene una duración de 16h y se realizará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario.  Será el lunes, martes y miércoles de 09:00h a 14:30h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-08-29al31-Curso-Acelerado-ESP.pdf" title="2022-08-29al31 Curso Acelerado ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?