Eventos de Junio, 2022

#1 ACCELERAT Teòrica comúACELERADO Teórica común

Lugar:
Fecha: 06/27/2022, 06/28/2022, 06/29/2022
Tiempo: 09:00 am a 02:30 pm


Objectiu general


Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs intensiu té una durada de 16h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà dilluns, dimarts i dimecres de 09:00 a 14:30.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-27al29_Curs-Accelerat-CAT.pdf" title="2022-06-27al29_Curs Accelerat CAT"]
 

Objetivo general


Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso intensivo tiene una duración de 16h y se realitzará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario. Será lunes, martes y miércoles de 09:00h a 14:30h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-27al29_Curso-Acelerado-ESP.pdf" title="2022-06-27al29_Curso Acelerado ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Operador de PALA CARGADORA i RETROEXCAVADORA Operador de PALA CARGADORA y RETROEXCAVADORA

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 06/18/2022
Tiempo: 08:00 am a 02:00 pm


DIRIGIT A:


El curs de Operador de retroexcavadores ésta dirigit a totes aquelles persones que s’hagin de formar en l’ús de màquines carregadores i retroexcavadora.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 6 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 8:00h fins a les 14:00h.

 

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-18_Retroexcavadora_CAT.pdf"] 

DIRIGIDO A:


Operador de máquinas retroexcavadores dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de máquinas cargadoras y retroexcavadora.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 6 horas presenciales que serán impartidas a la pista propia de Montesó formación el día marcado al siguiente calendario con horario de 8:00h hasta las 14:00h.

 

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-18_Retroexcavadora_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 Operador de CARRETÓ ELEVADOROperador de CARRETILLA ELEVADORA

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 06/11/2022
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm


DIRIGIT A:


El curs de Operador de Carretó Elevador està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar en l’ús de vehicles conduïts per timó o similar com els carretons contrapesats de càrrega en voladís, carretons d'interiors (gamma retràctils) i carretons de passadís estret.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-11_Carretó_Semipresencial_CAT.pdf"]

 


DIRIGIDO A:


El curso de Operador de Carretilla Elevadora está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de vehículos conducidos por timón o similar como las carretillas frontales contrapesadas de carga en voladizo, carretillas de interiores (gama retráctiles) y carretillas de pasillo estrecho.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario de 09:00h a 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-11_Carretó_Semipresencial_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#4 Operador de CARRETÓ ELEVADOROperador de CARRETILLA ELEVADORA

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 06/04/2022
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm


DIRIGIT A:


El curs de Operador de Carretó Elevador està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar en l’ús de vehicles conduïts per timó o similar com els carretons contrapesats de càrrega en voladís, carretons d'interiors (gamma retràctils) i carretons de passadís estret.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-04_Carretó_Semipresencial_CAT.pdf"]

 


DIRIGIDO A:


El curso de Operador de Carretilla Elevadora está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de vehículos conducidos por timón o similar como las carretillas frontales contrapesadas de carga en voladizo, carretillas de interiores (gama retráctiles) y carretillas de pasillo estrecho.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario de 09:00h a 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-04_Carretó_Semipresencial_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#5 Operador de PALA CARGADORA i RETROEXCAVADORA Operador de PALA CARGADORA y RETROEXCAVADORA

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 06/04/2022
Tiempo: 08:00 am a 02:00 pm


DIRIGIT A:


El curs de Operador de retroexcavadores ésta dirigit a totes aquelles persones que s’hagin de formar en l’ús de màquines carregadores i retroexcavadora.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 6 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 8:00h fins a les 14:00h.

 

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-04_Retroexcavadora_CAT.pdf"]] 

DIRIGIDO A:


Operador de máquinas retroexcavadores dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de máquinas cargadoras y retroexcavadora.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 6 horas presenciales que serán impartidas a la pista propia de Montesó formación el día marcado al siguiente calendario con horario de 8:00h hasta las 14:00h.

 

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-04_Retroexcavadora_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#6 ADR RENOVACIÓ bàsic i cisternesADR RENOVACIÓN básico y cisternas

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 06/10/2022, 06/12/2022


Dirigit a:


Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per a transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 i que van obtenir el ADR Bàsic i Cisternes fa menys de 5 anys

Temporització:


El curs té una durada de 12 sessions de 45 minuts del ADR bàsic a més de les sessions pràctiques i 6 sessions de 45 minuts del ADR especialitat cisternes a més de les sessions pràctiques.

 

Aquest curs es realitzarà els dies marcats en el calendari en la seu d'Autoescoles Montesó de Ferreries (Tortosa) situada en la Av Estadi, nº03 i amb els següents horaris: divendres de 17.00h a 21.00h., dissabte i diumenge de 8.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-10al12_ADR_RENOVACIÓ_CAT.pdf"]Dirigido a:


Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 y que obtuvieron el ADR Básico y Cisternas hace menos de 5 años

Temporización:


El curso tiene una duración de 12 sesiones de 45 minutos del ADR básico además de las sesiones prácticas y 6 sesiones de 45 minutos del ADR especialidad cisternas además de las sesiones prácticas.

Este curso se realizará los días marcados en el calendario en la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries (Tortosa) situada en la Av Estadi, nº03 y con los siguientes horarios: viernes de 17.00h a 21.00h., sábado y domingo de 8.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-10al12_ADR_RENOVACIÓN_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?