Eventos de Junio 29, 2022

#1 ACCELERAT Teòrica comúACELERADO Teórica común

Lugar:
Fecha: 06/27/2022, 06/28/2022, 06/29/2022
Tiempo: 09:00 am a 02:30 pm


Objectiu general


Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs intensiu té una durada de 16h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà dilluns, dimarts i dimecres de 09:00 a 14:30.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-27al29_Curs-Accelerat-CAT.pdf" title="2022-06-27al29_Curs Accelerat CAT"]
 

Objetivo general


Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso intensivo tiene una duración de 16h y se realitzará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario. Será lunes, martes y miércoles de 09:00h a 14:30h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-27al29_Curso-Acelerado-ESP.pdf" title="2022-06-27al29_Curso Acelerado ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?