Eventos de Junio 10, 2022

#1 ADR RENOVACIÓ bàsic i cisternesADR RENOVACIÓN básico y cisternas

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 06/10/2022, 06/12/2022


Dirigit a:


Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per a transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 i que van obtenir el ADR Bàsic i Cisternes fa menys de 5 anys

Temporització:


El curs té una durada de 12 sessions de 45 minuts del ADR bàsic a més de les sessions pràctiques i 6 sessions de 45 minuts del ADR especialitat cisternes a més de les sessions pràctiques.

 

Aquest curs es realitzarà els dies marcats en el calendari en la seu d'Autoescoles Montesó de Ferreries (Tortosa) situada en la Av Estadi, nº03 i amb els següents horaris: divendres de 17.00h a 21.00h., dissabte i diumenge de 8.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-10al12_ADR_RENOVACIÓ_CAT.pdf"]Dirigido a:


Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 y que obtuvieron el ADR Básico y Cisternas hace menos de 5 años

Temporización:


El curso tiene una duración de 12 sesiones de 45 minutos del ADR básico además de las sesiones prácticas y 6 sesiones de 45 minutos del ADR especialidad cisternas además de las sesiones prácticas.

Este curso se realizará los días marcados en el calendario en la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries (Tortosa) situada en la Av Estadi, nº03 y con los siguientes horarios: viernes de 17.00h a 21.00h., sábado y domingo de 8.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-06-10al12_ADR_RENOVACIÓN_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?