Eventos de Mayo 21, 2022

#1 Operador de GRUA ARTICULADA sobre camióOperador GRÚA ARTICULADA sobre camión

Lugar:
Fecha: 05/21/2022
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm


DIRIGIT A:


A tots els treballadors que durant l’exercici de la seva activitat laboral realitzin treballs amb una grua auto-carregant sobre camió.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-21_GRUA-SOBRE_CAMIÓ-CAT_2.pdf" title="2022-05-21_GRUA SOBRE_CAMIÓ CAT_2"]

DIRIGIDO A:


A todos los trabajadores que durante el ejercicio de su actividad laboral realizan trabajos con una grúa auto cargante sobre camión.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario de 09:00h a 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-21_GRUA-SOBRE_CAMIÓ-ESP_2.pdf" title="2022-05-21_GRUA SOBRE_CAMIÓ ESP_2"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Operador de CARRETÓ ELEVADOROperador de CARRETILLA ELEVADORA

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 05/21/2022
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm


DIRIGIT A:


El curs de Operador de Carretó Elevador està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar en l’ús de vehicles conduïts per timó o similar com els carretons contrapesats de càrrega en voladís, carretons d'interiors (gamma retràctils) i carretons de passadís estret.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-21_Carretó_Semipresencial_CAT.pdf"]

 


DIRIGIDO A:


El curso de Operador de Carretilla Elevadora está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de vehículos conducidos por timón o similar como las carretillas frontales contrapesadas de carga en voladizo, carretillas de interiores (gama retráctiles) y carretillas de pasillo estrecho.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario de 09:00h a 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-21_Carretó_Semipresencial_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 ADR OBTENCIÓ bàsic i cisternesADR OBTENCIÓN básico y cisternas

Lugar: c/verge de Montserrat, 8
Fecha: 05/13/2022, 05/14/2022, 05/20/2022, 05/21/2022, 05/27/2022, 05/28/2022


DIRIGIT A:


Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

TEMPORALITZACIÓ:


El curs té una durada de 24 sessions de 45 minuts a més de les sessions pràctiques, a l’apartat de BÀSIC; i 12 sessions de 45 minuts a més de les sessions pràctiques de CISTERNES. Aquest curs es realitzarà a la seu d'Autoescoles Montesó d’Amposta situada al C/ Verge de Montserrat, 8, els dies marcats al calendari i amb els horaris: divendres de 18.00h a 21.00h i dissabtes de 8.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-13al28_obtenció_BC_CI_cat.pdf"]


DIRIGIDO A:


Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.

TEMPORALIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 24 sesiones de 45 minutos además de las sesiones prácticas, en el apartado de BÁSICO; y una duración de 12 sesiones de 45 minutos además de las sesiones prácticas en CISTERNAS.
Este curso se realizará en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta situada al C/ Verge de Montserrat nº 8, los días marcados en el calendario y los horarios serán: viernes de 18:00h a 21:00h y sábados de 08.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-13al28_obtención_BC_CI_cast-1.pdf" title="2022-05-13al28_obtención_BC_CI_cast"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?