Eventos de Mayo 20, 2022

#1 ADR OBTENCIÓ bàsic i cisternesADR OBTENCIÓN básico y cisternas

Lugar: c/verge de Montserrat, 8
Fecha: 05/13/2022, 05/14/2022, 05/20/2022, 05/21/2022, 05/27/2022, 05/28/2022


DIRIGIT A:


Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

TEMPORALITZACIÓ:


El curs té una durada de 24 sessions de 45 minuts a més de les sessions pràctiques, a l’apartat de BÀSIC; i 12 sessions de 45 minuts a més de les sessions pràctiques de CISTERNES. Aquest curs es realitzarà a la seu d'Autoescoles Montesó d’Amposta situada al C/ Verge de Montserrat, 8, els dies marcats al calendari i amb els horaris: divendres de 18.00h a 21.00h i dissabtes de 8.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-13al28_obtenció_BC_CI_cat.pdf"]


DIRIGIDO A:


Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.

TEMPORALIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 24 sesiones de 45 minutos además de las sesiones prácticas, en el apartado de BÁSICO; y una duración de 12 sesiones de 45 minutos además de las sesiones prácticas en CISTERNAS.
Este curso se realizará en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta situada al C/ Verge de Montserrat nº 8, los días marcados en el calendario y los horarios serán: viernes de 18:00h a 21:00h y sábados de 08.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-13al28_obtención_BC_CI_cast-1.pdf" title="2022-05-13al28_obtención_BC_CI_cast"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?