Eventos de Mayo 14, 2022

#1 Operador de CARRETÓ ELEVADOROperador de CARRETILLA ELEVADORA

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 05/14/2022
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm


DIRIGIT A:


El curs de Operador de Carretó Elevador està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar en l’ús de vehicles conduïts per timó o similar com els carretons contrapesats de càrrega en voladís, carretons d'interiors (gamma retràctils) i carretons de passadís estret.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-14_Carretó_Semipresencial_CAT.pdf"]

 


DIRIGIDO A:


El curso de Operador de Carretilla Elevadora está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de vehículos conducidos por timón o similar como las carretillas frontales contrapesadas de carga en voladizo, carretillas de interiores (gama retráctiles) y carretillas de pasillo estrecho.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario de 09:00h a 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-14_Carretó_Semipresencial_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 ADR OBTENCIÓ bàsic i cisternesADR OBTENCIÓN básico y cisternas

Lugar: c/verge de Montserrat, 8
Fecha: 05/13/2022, 05/14/2022, 05/20/2022, 05/21/2022, 05/27/2022, 05/28/2022


DIRIGIT A:


Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

TEMPORALITZACIÓ:


El curs té una durada de 24 sessions de 45 minuts a més de les sessions pràctiques, a l’apartat de BÀSIC; i 12 sessions de 45 minuts a més de les sessions pràctiques de CISTERNES. Aquest curs es realitzarà a la seu d'Autoescoles Montesó d’Amposta situada al C/ Verge de Montserrat, 8, els dies marcats al calendari i amb els horaris: divendres de 18.00h a 21.00h i dissabtes de 8.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-13al28_obtenció_BC_CI_cat.pdf"]


DIRIGIDO A:


Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.

TEMPORALIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 24 sesiones de 45 minutos además de las sesiones prácticas, en el apartado de BÁSICO; y una duración de 12 sesiones de 45 minutos además de las sesiones prácticas en CISTERNAS.
Este curso se realizará en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta situada al C/ Verge de Montserrat nº 8, los días marcados en el calendario y los horarios serán: viernes de 18:00h a 21:00h y sábados de 08.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-13al28_obtención_BC_CI_cast-1.pdf" title="2022-05-13al28_obtención_BC_CI_cast"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 ACCELERAT Teòrica comúACELERADO Teórica común

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 05/12/2022, 05/14/2022


Objectiu general


Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs intensiu té una durada de 16h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà divendres de 15:00h a 22:00h dissabte de 08:00h a 15:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-13al14_Curs-Accelerat-CAT.pdf" title="2022-05-13al14_Curs Accelerat CAT"]


Objetivo general

Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso intensivo tiene una duración de 16h y se realitzará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario. Será viernes de 15:00h a 22:00h y sábado de 08:00h a 15:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-13al14_Curso-Acelerado-ESP.pdf" title="2022-05-13al14_Curso Acelerado ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?