Eventos de Mayo 12, 2022

#1 ACCELERAT Teòrica comúACELERADO Teórica común

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 05/12/2022, 05/14/2022


Objectiu general


Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs intensiu té una durada de 16h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà divendres de 15:00h a 22:00h dissabte de 08:00h a 15:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-13al14_Curs-Accelerat-CAT.pdf" title="2022-05-13al14_Curs Accelerat CAT"]


Objetivo general

Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso intensivo tiene una duración de 16h y se realitzará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario. Será viernes de 15:00h a 22:00h y sábado de 08:00h a 15:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-05-13al14_Curso-Acelerado-ESP.pdf" title="2022-05-13al14_Curso Acelerado ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?