Eventos de Diciembre, 2021

#1 CAP Formació Continua CAP Formación Continua

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 12/10/2021, 12/11/2021, 12/12/2021, 12/17/2021, 12/18/2021, 12/19/2021
Tiempo: 03:00 pm a 10:00 pmDIRIGIT A:


Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, CE, C1E, D, DE, D1, D1E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans de l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducarTemporització


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó de Ferreries (Tortosa), situada a l’Av. Estadi, nº03. Els dies i horaris seran els marcats al calendari de sota en el següent horari: Els dissabtes i diumenges de 08:00h a 15:00h i Els divendres de 15h a 22.00h

     [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-12-10al19_Curs-CAP-FC-CAT_v1.pdf" title="2021-12-10al19_Curs CAP FC CAT_v1"]DIRIGIDO A:
Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para aquellos transportistas que dispongan del CAP caducado o les vaya a caducar en los próximos 364 días.

Temporización


El curso se impartirá en la sede Autoescoles Montesó de Ferreries (Tortosa), situada a l’Av. Estadi, nº03. Los días y horarios serán los marcados en el siguiente calendario: los sábados y domingos de 08:00h a 15:00Hy los viernes de 15:00h a 22:00h

 

  [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-12-10al19_Curs-CAP-FC-ESP_v1.pdf" title="2021-12-10al19_Curs CAP FC ESP_v1"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 CAP Inicial de Mercaderies Subencionat CAP Inicial de Mercancías Subvencionado

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 09/22/2021, 12/17/2021
Tiempo: 09:00 am a 02:30 pm 


DIRIGIT A:
Treballadors prioritàriament en situació d’atur que vulguin preparar-se per treure’s el permís C (camió), CE (tràiler).

OBJECTIU:
Dotar als alumnes dels coneixements necessaris per a gestionar i conduir vehicles industrials pesats amb total solvència. Adquirir la formació necessària que possibiliti l'accés a les proves que es convoquin per part d'administració pública per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional, segons Reial decret 1032/2007 de 20 de juliol pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport de carretera.

TEMPORITZACIÓ:
El curs té una durada de 320 hores que es durà a terme els dies marcats al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:30h al centre Montesó Amposta.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/CAP-INCIAL-SUBVENCIONAT-SETEMBRE-AMPOSTA-2021_CAT-1.pdf" title="CAP INCIAL SUBVENCIONAT SETEMBRE AMPOSTA 2021_CAT"]

 
DIRIGIDO A:
Trabajadores prioritariamente en situación de paro que quieran prepararse para sacarse el permiso C (camión), CE (tràiler).

OBJECTIVO:
Dotar a los alumnos de los conocimientos necessarios para gestionar y conduir vehículos industriales pesados con total solvencia. Adquirir la formación necessària que possibilite el acceso a las pruebas que se convoquen por parte de administración pública para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional, según Reial decreto 1032/2007 de 20 de julio por el cual se regula la calificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de carretera.

TEMPORIZACIÓN:
El curso tiene una duración de 320 horas que se llevará a cabo los días marcados al seguente calendario con horario de 9:00h hasta a las 14:30h al centro Montesó Amposta.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/CAP-INCIAL-SUBVENCIONAT-SETEMBRE-AMPOSTA-2021_ESP-1.pdf" title="CAP INCIAL SUBVENCIONAT SETEMBRE AMPOSTA 2021_ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 CURS 100% SUBVENCIONAT PERMISOS C, C+E i CAPCURSO 100% SUBVENCIONADO PERMISOS C, C+E y CAP

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 07/19/2021, 12/23/2021
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pmDIRIGIT A:


Treballadors prioritàriament en situació d’atur que vulguin preparar-se per treure’s el permís C (camió), CE (tràiler) i el CAP Inicial Accelerat de Mercaderies.

OBJECTIU:


Dotar als alumnes dels coneixements necessaris per a gestionar i conduir vehicles industrials pesats amb total solvència. Adquirir la formació necessària que possibiliti l'accés a les proves que es convoquin per part d'administració pública per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional, segons Reial decret 1032/2007 de 20 de juliol pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport de carretera.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 445 hores que es durà a terme els dies marcats al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:00h al centre Montesó Amposta.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-CCE-i-CAP_SUBVENCIONAT_CAT_22.pdf" title="Curs-C,CE i CAP_SUBVENCIONAT_CAT_22"]

DIRIGIDO A:


Trabajadores prioritariamente en situación de paro que quieran prepararse para sacarse el permiso C (camión), CE (tráiler) y el CAP Inicial Acelerado de Mercancías.

OBJETIVO:


Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para gestionar y conducir vehículos industriales pesados con total solvencia. Adquirir la formación necesaria que posibilite el acceso a las pruebas que se convoquen por parte de administración pública para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional, segundos Real Decreto 1032/2007 de 20 de julio por el cual se regula la calificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de carretera.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 445 horas que se llevará a cabo los días marcados al siguiente calendario con horario de 9:00h hasta las 14:00h en el centro Montesó Amposta.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-CCE-i-CAP_SUBVENCIONAT_ESP_22.pdf" title="Curs-C,CE i CAP_SUBVENCIONAT_ESP_22"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?