Eventos de Octubre, 2021

#1 OPERADOR DE PLATAFORMA MÒBIL DE PERSONAL PEMPOPERADOR DE PLATAFORMA MÓVIL DE PERSONAL PEMP

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 10/16/2021
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm

DIRIGIT A:


Tots els treballadors que durant l'exercici de la seva activitat laboral realitzen tasques i accions a una altura determinada. Entre les més comuns, així com els treballs amb altura relacionats amb la construcció, pintura, neteja, el condicionament i manteniment d'edificis.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-PEMP_16octubre_CAT.pdf"]
DIRIGIDO A:

Todos los trabajadores que durante el ejercicio de su actividad laboral realizan tareas y acciones a una altura determinada. Entre las más comunes los trabajos con altura relacionados con la construcción, pintura, limpieza, el acondicionamiento y mantenimiento de edificios.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas a la pista propia de Montesó formación el día marcado al siguiente calendario con horario de 9:00h hasta las 14:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-PEMP_16octubre_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Operador de Carretó ElevadorOperador Carretilla Elevadora

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 10/16/2021
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm


DIRIGIT A:


El curs de Operador de Carretó Elevador està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar en l’ús de vehicles conduïts per timó o similar com les transpaletes, apiladors, "recogepedidos" amb conductor acompanyant o transportat i qualsevol tipus de Carretó Elevador tals com els carretons contrapesats de càrrega en voladís, carretons d'interiors (gamma retràctils) i carretons de passadís estret.Temporització


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 09:00h fins a les 14:00h.


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-CarretóelevadorsSemi_Presencial_09Octubre_CAT.pdf"]

 

 

Operador de carretó elevador

DIRIGIDO A:


El curso de Operador de Carretilla Elevador está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de vehículos conducidos por timón o similar como las transpaletas, apiladores, recogepedidos con conductor acompañante o transportado y cualquier tipo de Carretilla Elevadora tal como las carretillas contrapesadas de carga en voladizo, carretillas de interiores ( gama retráctiles ) y carretillas de pasillo estrecho .Temporización


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario de 09:00h a 14:00h.


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-CarretóelevadorsSemi_Presencial_09Octubre_ESP.pdf"]


¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 Curs ACCELERAT Teòrica comú (Moto i Cotxe) a TortosaCurso INTENSIVO Teórica común (Moto y Coche) en Tortosa

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 10/28/2021, 10/29/2021, 10/30/2021
Tiempo: 03:00 pm a 09:00 pm
 

Competència:


El curs accelerat està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (AM-A1) i Cotxes (B).

Objectiu general
Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Objectius específics:
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs accelerat programat per al mes d'octubre del 2021 té una durada de 18h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà dijous i divendres i de 15:00h a 21.00h, i dissabte de 8h a 14h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-10-28al30-Curs-Accelerat-CAT_NOU.pdf" title="2021-10-28al30 Curs Accelerat CAT_NOU"]IMG_8108

 

 

 

 Competencia:


El curso acelerado está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (AM-A1) y Coches (B). Curso Intensivo carnet conducir Tortosa

Objetivo general
Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.

Objetivos específicos:
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso acelerado programado para el mes de octubre del 2021 tiene una duración de 18h y se realizará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario en el horario siguiente: Será jueves y viernes de 15:00h a 21:00 h, y sábado de 8 a 14 horas.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-10-28al30-Curso-Acelerado-ESP_NOU.pdf" title="2021-10-28al30 Curso Acelerado ESP_NOU"]


¿Tiene preguntas sobre este evento?

#4 CAP Formació Continua CAP Formación Continua

Lugar: C/ Teresa Salvo, 6 (44600 – Alcañiz)
Fecha: 09/24/2021, 09/25/2021, 09/26/2021, 10/01/2021, 10/02/2021, 10/03/2021
Tiempo: 05:00 pm a 09:10 pmDIRIGIT A:

Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, CE, C1E, D, DE, D1, D1E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans de l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducarTemporització


El curs té una durada de 35 hores i es realitzarà els dies marcats en el calendari en la seu Autoescola Montesó (Alcanyís) C/ Teresa Excepte, 6 i amb els següents horaris: divendres de 17:00h a les 21:10h, dissabtes i diumenges de 8:00h a 15:20h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-24al03_Curso-CAP-FC_ALCAÑIZ.pdf" title="2021-09-24al03_Curso CAP FC_ALCAÑIZ"]DIRIGIDO A:


Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para aquellos transportistas que dispongan del CAP caducado o les vaya a caducar en los próximos 364 días.

Temporización


El curso tiene una duración de 35 horas y se realizará los días marcados en el calendario en la sede Autoescuela Montesó (Alcañiz) C/ Teresa Salvo, 6 y con los siguientes horarios: viernes de 17:00h a las 21:10h, sábados y domingos de 8:00h a 15:20h.

 

  [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-24al03_Curso-CAP-FC_ALCAÑIZ.pdf" title="2021-09-24al03_Curso CAP FC_ALCAÑIZ"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#5 Curs ACCELERAT Teòrica comú (Moto i Cotxe) a TortosaCurso INTENSIVO Teórica común (Moto y Coche) en Tortosa

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 09/30/2021, 10/01/2021, 10/02/2021
Tiempo: 03:00 pm a 09:00 pm


 

Competència:


El curs accelerat està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (AM-A1) i Cotxes (B).

Objectiu general
Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Objectius específics:
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs accelerat programat per al mes d'octubre del 2021 té una durada de 18h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà dijous i divendres i de 15:00h a 21.00h, i dissabte de 8h a 14h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-10-07al09-Curs-Accelerat-CAT_NOU.pdf" title="2021-10-07al09 Curs Accelerat CAT_NOU"]IMG_8108

 

 

 

 Competencia:


El curso acelerado está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (AM-A1) y Coches (B). Curso Intensivo carnet conducir Tortosa

Objetivo general
Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.

Objetivos específicos:
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso acelerado programado para el mes de octubre  del 2021 tiene una duración de 18h y se realizará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario en el horario siguiente: Será jueves y viernes de 15:00h a 21:00 h, y sábado de 8 a 14 horas.
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-10-07al09-Curso-Acelerado-ESP_NOU.pdf" title="2021-10-07al09 Curso Acelerado ESP_NOU"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#6 CAP Formació Continua TMVI026P0 CAP Formación Continua TMVI026P0

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 10/01/2021, 10/02/2021, 10/03/2021, 10/08/2021, 10/09/2021, 10/10/2021DIRIGIT A:

Tots aquells treballadors del conveni col·lectiu dels quals pertanyi al sector del transport i/o logística o autònoms, que per a la conducció dels quals s’exigeixi en els permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E i treballadors en ERTO o ERE de qualsevols altre sector.


COMPETENCIA GENERAL:
Mantener actualizados los conocimientos inicialmente exigidos a los conductores de vehículos destinados a transporte de mercancías o de viajeros por carretera para cuya conducción en el ejercicio de su actividad profesional se exija los permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E.Temporització


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó de Amposta, situada al C/ Verge de Montserrat, 8. Els dies i horaris seran els marcats al calendari de sota en el següent horari:
• Els divendres de 16.15h a 21.00h, els dissabtes i diumenges de 08:00h a 15:00h.
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/CAP-FC-SUBVENCIONAT-OCTUBRE-AMPOSTA-2021_CAT.pdf" title="CAP FC SUBVENCIONAT OCTUBRE AMPOSTA 2021_CAT"]
 

DIRIGIDO A:
Todos aquellos trabajadores cuyo convenio colectivo pertenezca al sector del transporte y/o logística o autónomos, que para cuya conducción se exija en los permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E y trabajadores en ERTE o ERE de cualquier otro sector.

COMPETÈNCIA GENERAL:
Mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles destinats a transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció de la qual s’exigeixi els permisos C1, C1E, C, CE, D1 i D1E en l’exercici de la seva activitat.

Temporización


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó Amposta, situada a C/ Verge de Montserrat, 8. Los días y horarios serán los marcados en el calendario y con el siguiente horario:
• Los viernes de 16.15h a 21.00h, los sábados y domingos de 08:00h a 15:00h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/CAP-FC-SUBVENCIONAT-OCTUBRE-AMPOSTA-2021_ESP.pdf" title="CAP FC SUBVENCIONAT OCTUBRE AMPOSTA 2021_ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#7 CAP Inicial accelerat Mercaderies SubencionatCAP Inicial acelerado Mercancías Subencionado

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 09/06/2021, 10/20/2021
Tiempo: 05:00 pm a 09:05 pm

DIRIGIT A:

El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i necessitin qualsevol d'aquests permisos: C1, C, C+E i/o C1+E, essent la data d'obtenció del permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.

 

Temporització


El curs consta de 140 hores presencials i s’impartirà a la seu situada a Ferreries (Tortosa). Tindrà lloc els dies marcats al calendari en el següent horari: de dilluns a divendres de 17.00h a 21.05h i dissabtes de 8.00h a 15.05h.


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-07al12-20-Curs-CAP-inicial-CAT_NOU.pdf" title="2021-09-07al12-20 Curs CAP inicial CAT_NOU"]

 

 

 

  

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y que necesiten cualquiera de éstos permisos: C1, C, C+E y/o C1+E, siendo la fecha de obtención del permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .Temporización


El curso tiene una duración de 140 horas y se realizará en la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries (Tortosa) situada a la Av Estadi, nº03. Tendrá lugar los días marcados en el calendario en el siguiente horario: de lunes a viernes de 17.00h a 21.05h y sábados de 8.00h a 15.05h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-07al12-20-Curs-CAP-inicial-ESP_NOU.pdf" title="2021-09-07al12-20 Curs CAP inicial ESP_NOU"]

 

  
¿Tiene preguntas sobre este evento?