Eventos de Octubre 20, 2021

#1 CAP Inicial accelerat Mercaderies SubencionatCAP Inicial acelerado Mercancías Subencionado

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 09/06/2021, 10/20/2021
Tiempo: 05:00 pm a 09:05 pm

DIRIGIT A:

El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i necessitin qualsevol d'aquests permisos: C1, C, C+E i/o C1+E, essent la data d'obtenció del permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.

 

Temporització


El curs consta de 140 hores presencials i s’impartirà a la seu situada a Ferreries (Tortosa). Tindrà lloc els dies marcats al calendari en el següent horari: de dilluns a divendres de 17.00h a 21.05h i dissabtes de 8.00h a 15.05h.


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-07al12-20-Curs-CAP-inicial-CAT_NOU.pdf" title="2021-09-07al12-20 Curs CAP inicial CAT_NOU"]

 

 

 

  

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y que necesiten cualquiera de éstos permisos: C1, C, C+E y/o C1+E, siendo la fecha de obtención del permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .Temporización


El curso tiene una duración de 140 horas y se realizará en la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries (Tortosa) situada a la Av Estadi, nº03. Tendrá lugar los días marcados en el calendario en el siguiente horario: de lunes a viernes de 17.00h a 21.05h y sábados de 8.00h a 15.05h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-07al12-20-Curs-CAP-inicial-ESP_NOU.pdf" title="2021-09-07al12-20 Curs CAP inicial ESP_NOU"]

 

  
¿Tiene preguntas sobre este evento?