Eventos de Octubre 03, 2021

#1 CAP Formació Continua CAP Formación Continua

Lugar: C/ Teresa Salvo, 6 (44600 – Alcañiz)
Fecha: 09/24/2021, 09/25/2021, 09/26/2021, 10/01/2021, 10/02/2021, 10/03/2021
Tiempo: 05:00 pm a 09:10 pmDIRIGIT A:

Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, CE, C1E, D, DE, D1, D1E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans de l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducarTemporització


El curs té una durada de 35 hores i es realitzarà els dies marcats en el calendari en la seu Autoescola Montesó (Alcanyís) C/ Teresa Excepte, 6 i amb els següents horaris: divendres de 17:00h a les 21:10h, dissabtes i diumenges de 8:00h a 15:20h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-24al03_Curso-CAP-FC_ALCAÑIZ.pdf" title="2021-09-24al03_Curso CAP FC_ALCAÑIZ"]DIRIGIDO A:


Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para aquellos transportistas que dispongan del CAP caducado o les vaya a caducar en los próximos 364 días.

Temporización


El curso tiene una duración de 35 horas y se realizará los días marcados en el calendario en la sede Autoescuela Montesó (Alcañiz) C/ Teresa Salvo, 6 y con los siguientes horarios: viernes de 17:00h a las 21:10h, sábados y domingos de 8:00h a 15:20h.

 

  [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-24al03_Curso-CAP-FC_ALCAÑIZ.pdf" title="2021-09-24al03_Curso CAP FC_ALCAÑIZ"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 CAP Formació Continua TMVI026P0 CAP Formación Continua TMVI026P0

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 10/01/2021, 10/02/2021, 10/03/2021, 10/08/2021, 10/09/2021, 10/10/2021DIRIGIT A:

Tots aquells treballadors del conveni col·lectiu dels quals pertanyi al sector del transport i/o logística o autònoms, que per a la conducció dels quals s’exigeixi en els permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E i treballadors en ERTO o ERE de qualsevols altre sector.


COMPETENCIA GENERAL:
Mantener actualizados los conocimientos inicialmente exigidos a los conductores de vehículos destinados a transporte de mercancías o de viajeros por carretera para cuya conducción en el ejercicio de su actividad profesional se exija los permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E.Temporització


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó de Amposta, situada al C/ Verge de Montserrat, 8. Els dies i horaris seran els marcats al calendari de sota en el següent horari:
• Els divendres de 16.15h a 21.00h, els dissabtes i diumenges de 08:00h a 15:00h.
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/CAP-FC-SUBVENCIONAT-OCTUBRE-AMPOSTA-2021_CAT.pdf" title="CAP FC SUBVENCIONAT OCTUBRE AMPOSTA 2021_CAT"]
 

DIRIGIDO A:
Todos aquellos trabajadores cuyo convenio colectivo pertenezca al sector del transporte y/o logística o autónomos, que para cuya conducción se exija en los permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E y trabajadores en ERTE o ERE de cualquier otro sector.

COMPETÈNCIA GENERAL:
Mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles destinats a transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció de la qual s’exigeixi els permisos C1, C1E, C, CE, D1 i D1E en l’exercici de la seva activitat.

Temporización


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó Amposta, situada a C/ Verge de Montserrat, 8. Los días y horarios serán los marcados en el calendario y con el siguiente horario:
• Los viernes de 16.15h a 21.00h, los sábados y domingos de 08:00h a 15:00h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/CAP-FC-SUBVENCIONAT-OCTUBRE-AMPOSTA-2021_ESP.pdf" title="CAP FC SUBVENCIONAT OCTUBRE AMPOSTA 2021_ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?