Eventos de Septiembre, 2021

#1 CAP Formació Continua CAP Formación Continua

Lugar: C/ Teresa Salvo, 6 (44600 – Alcañiz)
Fecha: 09/24/2021, 09/25/2021, 09/26/2021, 10/01/2021, 10/02/2021, 10/03/2021
Tiempo: 05:00 pm a 09:10 pmDIRIGIT A:

Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, CE, C1E, D, DE, D1, D1E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans de l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducarTemporització


El curs té una durada de 35 hores i es realitzarà els dies marcats en el calendari en la seu Autoescola Montesó (Alcanyís) C/ Teresa Excepte, 6 i amb els següents horaris: divendres de 17:00h a les 21:10h, dissabtes i diumenges de 8:00h a 15:20h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-24al03_Curso-CAP-FC_ALCAÑIZ.pdf" title="2021-09-24al03_Curso CAP FC_ALCAÑIZ"]DIRIGIDO A:


Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para aquellos transportistas que dispongan del CAP caducado o les vaya a caducar en los próximos 364 días.

Temporización


El curso tiene una duración de 35 horas y se realizará los días marcados en el calendario en la sede Autoescuela Montesó (Alcañiz) C/ Teresa Salvo, 6 y con los siguientes horarios: viernes de 17:00h a las 21:10h, sábados y domingos de 8:00h a 15:20h.

 

  [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-24al03_Curso-CAP-FC_ALCAÑIZ.pdf" title="2021-09-24al03_Curso CAP FC_ALCAÑIZ"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 CAP Inicial de Mercaderies Subencionat CAP Inicial de Mercancías Subvencionado

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 09/22/2021, 12/17/2021
Tiempo: 09:00 am a 02:30 pm DIRIGIT A:
Treballadors prioritàriament en situació d’atur que vulguin preparar-se per treure’s el permís C (camió), CE (tràiler).

OBJECTIU:
Dotar als alumnes dels coneixements necessaris per a gestionar i conduir vehicles industrials pesats amb total solvència. Adquirir la formació necessària que possibiliti l'accés a les proves que es convoquin per part d'administració pública per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional, segons Reial decret 1032/2007 de 20 de juliol pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport de carretera.

TEMPORITZACIÓ:
El curs té una durada de 320 hores que es durà a terme els dies marcats al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:30h al centre Montesó Amposta.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/CAP-INCIAL-SUBVENCIONAT-SETEMBRE-AMPOSTA-2021_CAT.pdf" title="CAP INCIAL SUBVENCIONAT SETEMBRE AMPOSTA 2021_CAT"]

 
DIRIGIDO A:
Trabajadores prioritariamente en situación de paro que quieran prepararse para sacarse el permiso C (camión), CE (tràiler).

OBJECTIVO:
Dotar a los alumnos de los conocimientos necessarios para gestionar y conduir vehículos industriales pesados con total solvencia. Adquirir la formación necessària que possibilite el acceso a las pruebas que se convoquen por parte de administración pública para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional, según Reial decreto 1032/2007 de 20 de julio por el cual se regula la calificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de carretera.

TEMPORIZACIÓN:
El curso tiene una duración de 320 horas que se llevará a cabo los días marcados al seguente calendario con horario de 9:00h hasta a las 14:30h al centro Montesó Amposta.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/CAP-INCIAL-SUBVENCIONAT-SETEMBRE-AMPOSTA-2021_ESP.pdf" title="CAP INCIAL SUBVENCIONAT SETEMBRE AMPOSTA 2021_ESP"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 Curs ACCELERAT Teòrica comú (Moto i Cotxe) a TortosaCurso INTENSIVO Teórica común (Moto y Coche) en Tortosa

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 09/30/2021, 10/01/2021, 10/02/2021
Tiempo: 03:00 pm a 09:00 pm
 

Competència:


El curs accelerat està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (AM-A1) i Cotxes (B).

Objectiu general
Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Objectius específics:
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs accelerat programat per al mes de setembre del 2021 té una durada de 18h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà dijous i divendres i de 15:00h a 21.00h, i dissabte de 8h a 14h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-23al25-Curs-Accelerat-CAT_NOU.pdf" title="2021-09-23al25 Curs Accelerat CAT_NOU"]IMG_8108

 

 

 

 Competencia:


El curso acelerado está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (AM-A1) y Coches (B). Curso Intensivo carnet conducir Tortosa

Objetivo general
Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.

Objetivos específicos:
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso acelerado programado para el mes de septiembre del 2021 tiene una duración de 18h y se realizará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario en el horario siguiente: Será jueves y viernes de 15:00h a 21:00 h, y sábado de 8 a 14 horas.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-23al25-Curso-Acelerado-ESP_NOU.pdf" title="2021-09-23al25 Curso Acelerado ESP_NOU"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#4 Operador de Carretó ElevadorOperador Carretilla Elevadora

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 09/18/2021
Tiempo: 09:00 am a 12:00 pm

DIRIGIT A:


El curs de Operador de Carretó Elevador està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar en l’ús de vehicles conduïts per timó o similar com les transpaletes, apiladors, "recogepedidos" amb conductor acompanyant o transportat i qualsevol tipus de Carretó Elevador tals com els carretons contrapesats de càrrega en voladís, carretons d'interiors (gamma retràctils) i carretons de passadís estret.Temporització


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 09:00h fins a les 14:00h.


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-CarretóelevadorsSemi_Presencial_18Setembre_CAT.pdf"]


 

 

 

Operador de carretó elevador

DIRIGIDO A:


El curso de Operador de Carretilla Elevador está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de vehículos conducidos por timón o similar como las transpaletas, apiladores, recogepedidos con conductor acompañante o transportado y cualquier tipo de Carretilla Elevadora tal como las carretillas contrapesadas de carga en voladizo, carretillas de interiores ( gama retráctiles ) y carretillas de pasillo estrecho .Temporización


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario de 09:00h a 14:00h.


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-CarretóelevadorsSemi_Presencial_18Setembre_ESP.pdf"]


¿Tiene preguntas sobre este evento?

#5 Curs ADR Obtenció bàsic i cisternes TMVI002PO/TMVI003POCurso ADR Obtención básico y cisternas TMVI002PO/TMVI003PO

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 09/17/2021, 09/18/2021, 09/19/2021, 09/24/2021, 09/25/2021, 09/26/2021
Tiempo: 06:00 pm a 09:00 pmDIRIGIT A:
Tots aquells treballadors i professionals segons el conveni col·lectiu dels qual pertanyi al sector del transport i/o logística, que per al desenvolupament de la seva activitat transportin mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 en quantitats no exemptes, treballadors en ERTO o ERE i autònoms de qualsevol altres sector.

COMPETÈNCIA GENERAL:

Adquirir competències recollides en l’Arcord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies per Carretera (ADR) i les competències específiques per a ampliar l'autorització per a conduir vehicles que transportin matèries perilloses en cisternes, contenidors cisterna o vehicles bateria.

TEMPORITZACIÓ:

El curs té una durada de 36 hores. Es realitzarà els dies marcats al calendari a la seu de l’Autoescola Montesó de Amposta situada al c/Verge de Montserrat, nº08 i amb els següents horaris: Divendres de 18.00h a 21.00h. Dissabte i diumenge 8.00h a 15.00h.

 
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-TMVI002PO_TMVI003PO-ADR-Obtenció-CAT_NOU.pdf" title="Curs TMVI002PO_TMVI003PO ADR Obtenció CAT_NOU"]DIRIGIDO A:
Todos aquellos trabajadores cuyo convenio colectivo pertenezca al sector del transporte y/o logística, que para el desarrollo de su actividad transporten mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 en cantidades no exentas, Trabajadores en ERTE o ERE y autónomos de cualquier otro sector.

COMPETENCIA GENERAL:
Adquirir las competencias recogidas en el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y las competencias específicas para ampliar la autorización para conducir vehículos que transporten materias peligrosas en cisternas, contenedores cisterna o vehículos batería.

TEMPORITZACIÓN:

El curso tiene una duración de 36 horas. Se realizará los días marcados en el calendario en la sede de la Autoescuela Montesó de Amposta situada al c/Verge de Montserrat, nº08 y con los siguientes horarios: Viernes de 18.00h a 21.00h. Sábado y domingo 8.00h a 15.00h
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curso-TMVI002PO_TMVI003PO-ADR-Obtención-CAST_NUEVO.pdf" title="Curso TMVI002PO_TMVI003PO ADR Obtención CAST_NUEVO"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#6 Operador grua autocarregant sobre camió Semi-PresencialOperador grúa Autocargante sobre camión Semi-Presencial

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 09/17/2021


DIRIGIT A:
A tots els treballadors que durant l’exercici de la seva activitat laboral realitzin treballs amb una grua auto carregant sobre camió.

TEMPORITZACIÓ:
El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 8:00h fins a les 13:00h.

INSCRIPCIÓ:
Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses. Visita’ns a qualsevol de les nostres oficines, escriu-nos un correu a info@autoescolesmonteso.com o truca’ns al 977 703 354.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-GruaArticuladaSobreCamióSemi_Presencial_17SETEMBRE_CAT.pdf"]


DIRIGIDO A:
A todos los trabajadores que durante el ejercicio de su actividad laboral realizan trabajos con una grúa auto cargante sobre camión.

TEMPORIZACIÓN:
El curso tiene una duración de 4 horas e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado al siguiente calendario con horario de 8:00h hasta las 13:00h.

INSCRIPCIÓN:
Este curso puede ser GRATUITO mediante la bonificación del crédito de formación de las empresas. Visítanos en cualquiera de nuestras oficinas, escríbenos un correo a info@autoescuelasmonteso.com o llámanos al 977 703 354.


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-GruaArticuladaSobreCamióSemi_Presencial_17SEPTIEMBRE_ESP.pdf"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#7 CAP Formació Continua TMVI026POCAP Formación Continua TMVI026PO

Lugar: C/ Teresa Salvo, 6 (44600 – Alcañiz)
Fecha: 09/17/2021, 09/18/2021, 09/24/2021, 09/25/2021, 09/26/2021
Tiempo: 03:00 pm a 09:10 pm 
DIRIGIT A:

Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, CE, C1E, D, DE, D1, D1E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans de l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducarTemporització


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó Alcañiz, situada a C/ Teresa Salvo, nº06. Els dies i horaris seran els marcats al calendario i amb el sigüent horari: divendres de 15.00h a 21:10h i dissabtes i diumenges de 08.00h a 15:20h

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-17al26-Curs-CAP-FC-ALCAÑIZ_CAT_NOU2.pdf" title="2021-09-17al26 Curs CAP FC ALCAÑIZ_CAT_NOU2"]


DIRIGIDO A:
Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para aquellos transportistas que dispongan del CAP caducado o les vaya a caducar en los próximos 364 días.

Temporización


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó Alcañiz, situada a C/ Teresa Salvo, nº06. Los días y horarios serán los marcados en el calendario y con el siguiente horario: viernes de 15.00h a 21:10h y sábados y domingos de 08.00h a 15:20h.

  [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-17al26-Curs-CAP-FC-ALCAÑIZ_ESP_NOU2.pdf" title="2021-09-17al26 Curs CAP FC ALCAÑIZ_ESP_NOU2"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#8 CAP Inicial accelerat Mercaderies SubencionatCAP Inicial acelerado Mercancías Subencionado

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 09/06/2021, 10/20/2021
Tiempo: 05:00 pm a 09:05 pm

DIRIGIT A:

El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i necessitin qualsevol d'aquests permisos: C1, C, C+E i/o C1+E, essent la data d'obtenció del permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.

 

Temporització


El curs consta de 140 hores presencials i s’impartirà a la seu situada a Ferreries (Tortosa). Tindrà lloc els dies marcats al calendari en el següent horari: de dilluns a divendres de 17.00h a 21.05h i dissabtes de 8.00h a 15.05h.


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-07al12-20-Curs-CAP-inicial-CAT_NOU.pdf" title="2021-09-07al12-20 Curs CAP inicial CAT_NOU"]

 

 

 

  

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y que necesiten cualquiera de éstos permisos: C1, C, C+E y/o C1+E, siendo la fecha de obtención del permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .Temporización


El curso tiene una duración de 140 horas y se realizará en la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries (Tortosa) situada a la Av Estadi, nº03. Tendrá lugar los días marcados en el calendario en el siguiente horario: de lunes a viernes de 17.00h a 21.05h y sábados de 8.00h a 15.05h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-07al12-20-Curs-CAP-inicial-ESP_NOU.pdf" title="2021-09-07al12-20 Curs CAP inicial ESP_NOU"]

 

  
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#9 Competència professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers - Capacitació TransportistaCompetencia profesional para el transporte interior e internacional de mercancías y viajeros - Capacitación Transportista

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 09/15/2021, 11/26/2021
Tiempo: 06:30 pm a 08:30 pm
Dirigit a


El curs de Competència Professional per al transport interior i internacional de Mercaderies "Capacitació Transportiste" està dirigit a les personas que vulguin desenvolupar l'activitat del transport públic de mercaderies per carretera amb vehicles de motor de més de 3,5 tones de massa màxima autoritzada.

Temporització:


El curs té una durada aproximada de 100 hores i es realitzarà els dies marcats en el calendari.
La formació e-learning al campus virtual i/o plataforma de teleformació és accessible les 24 hores tots els dies de la setmana mentre duri el curs.
Es realitzaran tutories per Zoom (no presencials), tots els dimecres en horari de 18.30h a 20.30h (2h) i la setmana prèvia a l'examen es realitzaran sessions presencials en un còmput total de 15 hores.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/COMP.-PROF.-TRANSPORT-INT.-I-INTERN.-MERCADERIES_CATv3.pdf" title="COMP. PROF. TRANSPORT INT. I INTERN. MERCADERIES_CATv3"]

 

 Competencia Profesional para el transporteCompetencia Profesional para el transporte

Dirigido a


El curso de Competencia Profesional para el transporte interior e internacional de Mercancías "Capacitación Transportista" está dirigido a las personas que quieran desarrollar la actividad de transporte público de mercancías por carretera con vehículos de motor de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada.

Temporización:


El curso tiene una duración aproximada de 100 horas y se realizará los días marcados en el calendario.
La formación e-learning en el campus virtual y/o plataforma de teleformación es accesible las 24 horas todos los días de la semana mientras dure el curso.
Se realizarán tutorías por Zoom (no presenciales) todos los miércoles en horario de 18:30h a 20:30h (2h) y la semana previa al examen se realizarán sesiones presenciales en un cómputo total de 15 horas.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/COMP.-PROF.-TRANSPORT-INT.-I-INTERN.-MERCADERIES_ESPv3.pdf" title="COMP. PROF. TRANSPORT INT. I INTERN. MERCADERIES_ESPv3"]

 

 

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#10 CURS ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM COML0110 CURSO ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN COML0110

Lugar: c/verge de Montserrat, 8
Fecha: 07/26/2021, 09/23/2021
DIRIGIT A:
Persones treballadores prioritàriament en situació d’atur.

OBJECTIU:
Realitzar operacions AUXILIARS DE MAGATZEM, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o en equip, sota la supervisió d’un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.

TEMPORALTIZACIÓ:
El curs té una durada de 210 hores (teleformació):

INSCRIPCIÓ:
A través de la nostra pàgina web https://www.autoescolesmonteso.com, xarxes socials, trucant al 977 70 33 54, enviant un correu a info@autoescolesmonteso.com o qualsevol de les nostres oficines.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-ActivitatsAuxiliarMagatzem_CAT.pdf"]
DIRIGIDO A:
Personas trabajadoras prioritariamente en situación de paro.

OBJECTIVO:
Realizar operaciones AUXILIARES DE ALMACÉN, recepción, desconsolidación, ubicación básica, preparación y excepción de cargas y descargas, de manera coordinada o en equipo, bajo la supervisión de un responsable, siguiendo las instrucciones recibidas, y aplicando los procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y respetando la normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos.

TEMPORALIZACIÓN:
El curso tiene una duración de 210 horas (teleformación).

INSCRIPCIÓN:

A través de nuestra página web https://www.autoescolesmonteso.com, en redes sociales, llamando al 977 70 33 54, enviando un correo a info@autoescolesmonteso.com o en cualquiera de nuestras oficinas.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-ActivitatsAuxiliarMagatzem_ESP.pdf"]

 

 

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#11 Curs Subvenionat TMVC44 Curso Subvencionado TMVC44

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 05/25/2021, 09/09/2021
Tiempo: 09:15 am a 02:15 pm

TRANSPORT DE MERCADERIES
PER CARRETERA
(CAP)

Disposar de C1,C,C1+E,C+E

 

Competència General:


Adquirir la formació necessària que possibiliti l'accés a les proves que es convoquin per part d'administració pública per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional, segons Reial decret 1032/2007 de 20 de juliol pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport de carretera.

 

Duració: 320h
Lloc: C/ Verge de Montserrat,8 (Amposta)
Horari: De dilluns a divendres de 09:15h a 14:15h
Inici: 25 de maig de 2021
Finalització: 09 de setembre de 2021

 

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Cartell-TMV44-3-022.pdf" title="Cartell TMV44-3-022"]

 

 

 

 

 
¿Tiene preguntas sobre este evento?