Eventos de Septiembre 24, 2021

#1 CAP Formació Continua CAP Formación Continua

Lugar: C/ Teresa Salvo, 6 (44600 – Alcañiz)
Fecha: 09/24/2021, 09/25/2021, 09/26/2021, 10/01/2021, 10/02/2021, 10/03/2021
Tiempo: 05:00 pm a 09:10 pmDIRIGIT A:

Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, CE, C1E, D, DE, D1, D1E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans de l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducarTemporització


El curs té una durada de 35 hores i es realitzarà els dies marcats en el calendari en la seu Autoescola Montesó (Alcanyís) C/ Teresa Excepte, 6 i amb els següents horaris: divendres de 17:00h a les 21:10h, dissabtes i diumenges de 8:00h a 15:20h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-24al03_Curso-CAP-FC_ALCAÑIZ.pdf" title="2021-09-24al03_Curso CAP FC_ALCAÑIZ"]DIRIGIDO A:


Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para aquellos transportistas que dispongan del CAP caducado o les vaya a caducar en los próximos 364 días.

Temporización


El curso tiene una duración de 35 horas y se realizará los días marcados en el calendario en la sede Autoescuela Montesó (Alcañiz) C/ Teresa Salvo, 6 y con los siguientes horarios: viernes de 17:00h a las 21:10h, sábados y domingos de 8:00h a 15:20h.

 

  [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-24al03_Curso-CAP-FC_ALCAÑIZ.pdf" title="2021-09-24al03_Curso CAP FC_ALCAÑIZ"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Curs ADR Obtenció bàsic i cisternes TMVI002PO/TMVI003POCurso ADR Obtención básico y cisternas TMVI002PO/TMVI003PO

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 09/17/2021, 09/18/2021, 09/19/2021, 09/24/2021, 09/25/2021, 09/26/2021
Tiempo: 06:00 pm a 09:00 pmDIRIGIT A:
Tots aquells treballadors i professionals segons el conveni col·lectiu dels qual pertanyi al sector del transport i/o logística, que per al desenvolupament de la seva activitat transportin mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 en quantitats no exemptes, treballadors en ERTO o ERE i autònoms de qualsevol altres sector.

COMPETÈNCIA GENERAL:

Adquirir competències recollides en l’Arcord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies per Carretera (ADR) i les competències específiques per a ampliar l'autorització per a conduir vehicles que transportin matèries perilloses en cisternes, contenidors cisterna o vehicles bateria.

TEMPORITZACIÓ:

El curs té una durada de 36 hores. Es realitzarà els dies marcats al calendari a la seu de l’Autoescola Montesó de Amposta situada al c/Verge de Montserrat, nº08 i amb els següents horaris: Divendres de 18.00h a 21.00h. Dissabte i diumenge 8.00h a 15.00h.

 
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-TMVI002PO_TMVI003PO-ADR-Obtenció-CAT_NOU.pdf" title="Curs TMVI002PO_TMVI003PO ADR Obtenció CAT_NOU"]DIRIGIDO A:
Todos aquellos trabajadores cuyo convenio colectivo pertenezca al sector del transporte y/o logística, que para el desarrollo de su actividad transporten mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 en cantidades no exentas, Trabajadores en ERTE o ERE y autónomos de cualquier otro sector.

COMPETENCIA GENERAL:
Adquirir las competencias recogidas en el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y las competencias específicas para ampliar la autorización para conducir vehículos que transporten materias peligrosas en cisternas, contenedores cisterna o vehículos batería.

TEMPORITZACIÓN:

El curso tiene una duración de 36 horas. Se realizará los días marcados en el calendario en la sede de la Autoescuela Montesó de Amposta situada al c/Verge de Montserrat, nº08 y con los siguientes horarios: Viernes de 18.00h a 21.00h. Sábado y domingo 8.00h a 15.00h
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curso-TMVI002PO_TMVI003PO-ADR-Obtención-CAST_NUEVO.pdf" title="Curso TMVI002PO_TMVI003PO ADR Obtención CAST_NUEVO"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 CAP Formació Continua TMVI026POCAP Formación Continua TMVI026PO

Lugar: C/ Teresa Salvo, 6 (44600 – Alcañiz)
Fecha: 09/17/2021, 09/18/2021, 09/24/2021, 09/25/2021, 09/26/2021
Tiempo: 03:00 pm a 09:10 pm 
DIRIGIT A:

Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, CE, C1E, D, DE, D1, D1E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans de l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducarTemporització


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó Alcañiz, situada a C/ Teresa Salvo, nº06. Els dies i horaris seran els marcats al calendario i amb el sigüent horari: divendres de 15.00h a 21:10h i dissabtes i diumenges de 08.00h a 15:20h

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-17al26-Curs-CAP-FC-ALCAÑIZ_CAT_NOU2.pdf" title="2021-09-17al26 Curs CAP FC ALCAÑIZ_CAT_NOU2"]


DIRIGIDO A:
Todos aquellos profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para aquellos transportistas que dispongan del CAP caducado o les vaya a caducar en los próximos 364 días.

Temporización


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó Alcañiz, situada a C/ Teresa Salvo, nº06. Los días y horarios serán los marcados en el calendario y con el siguiente horario: viernes de 15.00h a 21:10h y sábados y domingos de 08.00h a 15:20h.

  [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-09-17al26-Curs-CAP-FC-ALCAÑIZ_ESP_NOU2.pdf" title="2021-09-17al26 Curs CAP FC ALCAÑIZ_ESP_NOU2"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?