Eventos de Septiembre 19, 2021

#1 Curs ADR Obtenció bàsic i cisternes TMVI002PO/TMVI003POCurso ADR Obtención básico y cisternas TMVI002PO/TMVI003PO

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 09/17/2021, 09/18/2021, 09/19/2021, 09/24/2021, 09/25/2021, 09/26/2021
Tiempo: 06:00 pm a 09:00 pmDIRIGIT A:
Tots aquells treballadors i professionals segons el conveni col·lectiu dels qual pertanyi al sector del transport i/o logística, que per al desenvolupament de la seva activitat transportin mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 en quantitats no exemptes, treballadors en ERTO o ERE i autònoms de qualsevol altres sector.

COMPETÈNCIA GENERAL:

Adquirir competències recollides en l’Arcord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies per Carretera (ADR) i les competències específiques per a ampliar l'autorització per a conduir vehicles que transportin matèries perilloses en cisternes, contenidors cisterna o vehicles bateria.

TEMPORITZACIÓ:

El curs té una durada de 36 hores. Es realitzarà els dies marcats al calendari a la seu de l’Autoescola Montesó de Amposta situada al c/Verge de Montserrat, nº08 i amb els següents horaris: Divendres de 18.00h a 21.00h. Dissabte i diumenge 8.00h a 15.00h.

 
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-TMVI002PO_TMVI003PO-ADR-Obtenció-CAT_NOU.pdf" title="Curs TMVI002PO_TMVI003PO ADR Obtenció CAT_NOU"]DIRIGIDO A:
Todos aquellos trabajadores cuyo convenio colectivo pertenezca al sector del transporte y/o logística, que para el desarrollo de su actividad transporten mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 en cantidades no exentas, Trabajadores en ERTE o ERE y autónomos de cualquier otro sector.

COMPETENCIA GENERAL:
Adquirir las competencias recogidas en el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y las competencias específicas para ampliar la autorización para conducir vehículos que transporten materias peligrosas en cisternas, contenedores cisterna o vehículos batería.

TEMPORITZACIÓN:

El curso tiene una duración de 36 horas. Se realizará los días marcados en el calendario en la sede de la Autoescuela Montesó de Amposta situada al c/Verge de Montserrat, nº08 y con los siguientes horarios: Viernes de 18.00h a 21.00h. Sábado y domingo 8.00h a 15.00h
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curso-TMVI002PO_TMVI003PO-ADR-Obtención-CAST_NUEVO.pdf" title="Curso TMVI002PO_TMVI003PO ADR Obtención CAST_NUEVO"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?