Eventos de Julio, 2021

#1 CURS ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM COML0110 CURSO ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN COML0110

Lugar: c/verge de Montserrat, 8
Fecha: 07/26/2021, 09/23/2021DIRIGIT A:
Persones treballadores prioritàriament en situació d’atur.

OBJECTIU:
Realitzar operacions AUXILIARS DE MAGATZEM, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o en equip, sota la supervisió d’un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.

TEMPORALTIZACIÓ:
El curs té una durada de 210 hores (teleformació):

INSCRIPCIÓ:
A través de la nostra pàgina web https://www.autoescolesmonteso.com, xarxes socials, trucant al 977 70 33 54, enviant un correu a info@autoescolesmonteso.com o qualsevol de les nostres oficines.

 
DIRIGIDO A:
Personas trabajadoras prioritariamente en situación de paro.

OBJECTIVO:
Realizar operaciones AUXILIARES DE ALMACÉN, recepción, desconsolidación, ubicación básica, preparación y excepción de cargas y descargas, de manera coordinada o en equipo, bajo la supervisión de un responsable, siguiendo las instrucciones recibidas, y aplicando los procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y respetando la normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos.

TEMPORALIZACIÓN:
El curso tiene una duración de 210 horas (teleformación).

INSCRIPCIÓN:

A través de nuestra página web https://www.autoescolesmonteso.com, en redes sociales, llamando al 977 70 33 54, enviando un correo a info@autoescolesmonteso.com o en cualquiera de nuestras oficinas.

 

 

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 OPERADOR DE PLATAFORMA MÒBIL DE PERSONAL PEMPOPERADOR DE PLATAFORMA MÓVIL DE PERSONAL PEMP

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 07/24/2021
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm

OP Plataforma (3)


DIRIGIT A:


Tots els treballadors que durant l'exercici de la seva activitat laboral realitzen tasques i accions a una altura determinada. Entre les més comuns, així com els treballs amb altura relacionats amb la construcció, pintura, neteja, el condicionament i manteniment d'edificis.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:00h.
DIRIGIDO A:


Todos los trabajadores que durante el ejercicio de su actividad laboral realizan tareas y acciones a una altura determinada. Entre las más comunes están la carga y descarga de mercancías así como los trabajos con altura relacionados con la construcción, pintura, limpieza, el acondicionamiento y mantenimiento de edificios.

TEMPORITZACIÓN:


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas a la pista propia de Montesó formación el día marcado al siguiente calendario con horario de 9:00h hasta las 14:00h.

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 CURS ON-LINE GRATUÏT GESTIÓ LOGÍSTICA COML0023PO CURSO ON-LINE GRATUITO GESTIÓN LOGÍSTICA COML0023PO

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 07/12/2021, 08/15/2021
DIRIGIT A:


Autònoms de tots els sectors i traballadors del sector del transport i logística.

OBJETIU:


El curs de GESTIÓ LOGÍSTICA COML0023PO en modalitat 100% on-line, dóna les eines per adquirir els coneixements relatius al concepte, objetius i funcions de la logística i ser capaç d’exercir les funcions de tècnic en logística amb la eficàcia requerida, així com gestionar els sistemes d’informació i distribució conforme a la necessitat de l’empresa. Controlar els canals de distribució espanyol i europeus i poder planificar l’estratègia logística i gestionar-la adecuadament.

TEMPORITZACIÓ:


El curso té una durada de 150 hores que seran els dies marcats al sigüent calendari:

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-GESTIÓLOGÍSTICAOnline_SUBVENCIONAT_CAT.pdf"]


DIRIGIDO A:


Autónomos de todos los sectores y trabajadores del sector de transporte y logística.

OBJETIVO:


El curso de GESTIÓN LOGÍSTICA COML0023PO en modalidad 100% on-line, da las herramientas para adquirir los conocimientos relativos al concepto, objetivos y funciones de la logística y ser capaz de desempeñar las funciones de técnico en logística con la eficacia requerida, así como manejar los sistemas de información y distribución conforme a la necesidad de la empresa. Controlar los canales de distribución español y europeos y poder planificar la estrategia logística y gestionarla adecuadamente.

TEMPORITZACIÓN:


El curso tiene una duración de 150 horas que serán los días marcados al siguiente calendario:

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-GESTIÓLOGÍSTICAOnline_SUBVENCIONAT_ESP.pdf"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#4 CURS 100% SUBVENCIONAT PERMISOS C, C+E i CAPCURSO 100% SUBVENCIONADO PERMISOS C, C+E y CAP

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 07/19/2021, 12/23/2021
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pmDIRIGIT A:


Treballadors prioritàriament en situació d’atur que vulguin preparar-se per treure’s el permís C (camió), CE (tràiler) i el CAP Inicial Accelerat de Mercaderies.

OBJECTIU:


Dotar als alumnes dels coneixements necessaris per a gestionar i conduir vehicles industrials pesats amb total solvència. Adquirir la formació necessària que possibiliti l'accés a les proves que es convoquin per part d'administració pública per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional, segons Reial decret 1032/2007 de 20 de juliol pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport de carretera.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 445 hores que es durà a terme els dies marcats al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:00h al centre Montesó Amposta.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-CCE-i-CAP_SUBVENCIONAT_CAT_22.pdf" title="Curs-C,CE i CAP_SUBVENCIONAT_CAT_22"]

DIRIGIDO A:


Trabajadores prioritariamente en situación de paro que quieran prepararse para sacarse el permiso C (camión), CE (tráiler) y el CAP Inicial Acelerado de Mercancías.

OBJETIVO:


Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para gestionar y conducir vehículos industriales pesados con total solvencia. Adquirir la formación necesaria que posibilite el acceso a las pruebas que se convoquen por parte de administración pública para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional, segundos Real Decreto 1032/2007 de 20 de julio por el cual se regula la calificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de carretera.

TEMPORIZACIÓN:


El curso tiene una duración de 445 horas que se llevará a cabo los días marcados al siguiente calendario con horario de 9:00h hasta las 14:00h en el centro Montesó Amposta.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-CCE-i-CAP_SUBVENCIONAT_ESP_22.pdf" title="Curs-C,CE i CAP_SUBVENCIONAT_ESP_22"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#5 Operador de Carretó ElevadorOperador Carretilla Elevadora

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 07/17/2021
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm

El curs de Operador de Carretó Elevador està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar en l’ús de vehicles conduïts per timó o similar com les transpaletes, apiladors, "recogepedidos" amb conductor acompanyant o transportat i qualsevol tipus de Carretó Elevador tals com els carretons contrapesats de càrrega en voladís, carretons d'interiors (gamma retràctils) i carretons de passadís estret.Temporització


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 09:00h fins a les 14:00h.


 

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-CarretóelevadorSemi_Presencial_Juliol_CAT.pdf"]

 

Operador de carretó elevador

El curso de Operador de Carretilla Elevador está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de vehículos conducidos por timón o similar como las transpaletas, apiladores, recogepedidos con conductor acompañante o transportado y cualquier tipo de Carretilla Elevadora tal como las carretillas contrapesadas de carga en voladizo, carretillas de interiores ( gama retráctiles ) y carretillas de pasillo estrecho .Temporización


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario de 09:00h a 14:00h.


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-CarretóelevadorSemi_ESP.pdf"]


¿Tiene preguntas sobre este evento?

#6 Curs ACCELERAT Teòrica comú (Moto i Cotxe) a TortosaCurso INTENSIVO Teórica común (Moto y Coche) en Tortosa

Lugar:
Fecha: 07/08/2021, 07/09/2021, 07/10/2021IMG_8108

 

  

 

Competència:


El curs accelerat està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (AM-A1) i Cotxes (B).

Objectiu general
Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Objectius específics:
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs accelerat programat per al mes de juliol del 2021 té una durada de 18h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà dijous i divendres i de 15:00h a 21.00h, i dissabte de 8h a 14h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-ACCELERAT_CAT.pdf"]IMG_8108

 

 

 

 Competencia:


El curso acelerado está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (AM-A1) y Coches (B). Curso Intensivo carnet conducir Tortosa

Objetivo general
Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.

Objetivos específicos:
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso acelerado programado para el mes de julio del 2021 tiene una duración de 18h y se realizará a la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario. Será jueves y viernes y de 15:00h a 21.00h, y sábado de 8h a 14h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curso-ACCELERAT_ESP.pdf"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#7 Operador grua autocarregant sobre camióOperador grúa Autocargante sobre camión

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 07/03/2021
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm   

g_autocargant_cat[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-07-03-Curs-GRUAARTICULADA_CAT.pdf"]

 

 g.autocargante_esp

 

    [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-07-03-Curs-GRUAARTICULADA_ESP.pdf"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#8 ADR obtenció bàsicADR obtención básico

Lugar: C/ Teresa Salvo, 6 (44600 – Alcañiz)
Fecha: 06/18/2021, 06/19/2021, 06/25/2021, 06/26/2021, 07/02/2021, 07/03/2021


Dirigido a


Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo caja adaptado para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.

Temporización


Lugar: Autoescuela Montesó ,C/ Teresa Salvo, 6 (44600 – Alcañiz)
Horario: Viernes de 16:00h a 21:00h y Sábados de 8:00h a 15:00h.
Fecha prevista de inicio: 18/06/2021
Fecha prevista de finalización: 03/07/2021


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/CARTEL-ADR.pdf" title="CARTEL ADR"]

 

  
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#9 CAP Inicial accelerat Mercaderies On-lineCAP Inicial acelerado Mercancías On-line

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 06/07/2021, 07/30/2021
Tiempo: 06:20 pm a 10:00 pm 

  

DIRIGIT A:

El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i necessitin qualsevol d'aquests permisos: C1, C, C+E i/o C1+E, essent la data d'obtenció del permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.

 

Temporització


El curso tiene una duración de 140 horas y se realizará en modalidad de aula virtual, teniendo como referencia el centro de Formación Montesó de Amposta situado en la C/
Verge Montserrat, 8. Tendrá lugar los días marcados en el calendario en el siguiente horario: de lunes a jueves de 18:20h a 22:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-06-07al08-5_Calendario_CAP-AM-AMPOSTA.pdf"]

 

 

 
DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y que necesiten cualquiera de éstos permisos: C1, C, C+E y/o C1+E, siendo la fecha de obtención del permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .Temporización


El curso tiene una duración de 140 horas y se realizará en modalidad de aula virtual, teniendo como referencia el centro de Formación Montesó de Alcañiz situado en la C/
Teresa Salvo, 6. Tendrá lugar los días marcados en el calendario en el siguiente horario: de lunes a jueves de 18:00h a 22:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-06-07al08-5_Calendario_CAP-AM-ALCAÑIZ.pdf"]

 

  
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#10 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 07/02/2021, 07/03/2021, 07/04/2021, 07/09/2021, 07/10/2021, 07/11/2021 

 

 CAP Formació Continua - Autoescoles Montesó

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. També per a aquells
transportistes que hagin realitzat el curs del CAP iel tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.Temporització


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó d’Amposta, situada a C/ Verge de Montserrat, nº08. Els dies i horaris seran els marcats al calendari de sota en el següent horari: Els divendres de 16.15h a 21.00h, els dissabtes i diumenges de 08:00h a 15:00h. 

   [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-07-02al11-Curs-CAP-FC-cat.pdf" title="2021-07-02al11 Curs CAP FC cat"]
 

CAP Formació Continua

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.

Temporización


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta, situada a C/ Verge de Montserrat, nº08. Los días y horarios serán los marcados en el calendario y con el siguiente horario: los viernes de 16.15h a 21:00h y sábados y domingos de 08.00h a 15:00h.

 [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-07-02al11-Curso-CAP-FC-esp.pdf" title="2021-07-02al11 Curso CAP FC esp"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?