Eventos de Julio 09, 2021

#1 Curs ACCELERAT Teòrica comú (Moto i Cotxe) a TortosaCurso INTENSIVO Teórica común (Moto y Coche) en Tortosa

Lugar:
Fecha: 07/08/2021, 07/09/2021, 07/10/2021IMG_8108

 

  

 

Competència:


El curs accelerat està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (AM-A1) i Cotxes (B).

Objectiu general
Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Objectius específics:
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs accelerat programat per al mes de juliol del 2021 té una durada de 18h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà dijous i divendres i de 15:00h a 21.00h, i dissabte de 8h a 14h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curs-ACCELERAT_CAT.pdf"]IMG_8108

 

 

 

 Competencia:


El curso acelerado está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (AM-A1) y Coches (B). Curso Intensivo carnet conducir Tortosa

Objetivo general
Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.

Objetivos específicos:
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso acelerado programado para el mes de julio del 2021 tiene una duración de 18h y se realizará a la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario. Será jueves y viernes y de 15:00h a 21.00h, y sábado de 8h a 14h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/Curso-ACCELERAT_ESP.pdf"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 07/02/2021, 07/03/2021, 07/04/2021, 07/09/2021, 07/10/2021, 07/11/2021 

 

 CAP Formació Continua - Autoescoles Montesó

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. També per a aquells
transportistes que hagin realitzat el curs del CAP iel tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.Temporització


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó d’Amposta, situada a C/ Verge de Montserrat, nº08. Els dies i horaris seran els marcats al calendari de sota en el següent horari: Els divendres de 16.15h a 21.00h, els dissabtes i diumenges de 08:00h a 15:00h. 

   [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-07-02al11-Curs-CAP-FC-cat.pdf" title="2021-07-02al11 Curs CAP FC cat"]
 

CAP Formació Continua

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.

Temporización


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta, situada a C/ Verge de Montserrat, nº08. Los días y horarios serán los marcados en el calendario y con el siguiente horario: los viernes de 16.15h a 21:00h y sábados y domingos de 08.00h a 15:00h.

 [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-07-02al11-Curso-CAP-FC-esp.pdf" title="2021-07-02al11 Curso CAP FC esp"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?