Eventos de Junio 17, 2021

#1 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 06/10/2021, 06/11/2021, 06/14/2021, 06/15/2021, 06/16/2021, 06/17/2021, 06/18/2021, 06/21/2021, 06/22/2021, 06/23/2021
Tiempo: 03:00 pm a 06:15 pm CAP Formació Continua - Autoescoles Montesó

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. També per a aquells
transportistes que hagin realitzat el curs del CAP iel tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.Temporització


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó de Ferreries (Tortosa), situada a l’Av. Estadi, nº03. Els dies i horaris seran els marcats al calendari de sota en el següent horari:
de 15h a 18:30h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-06-10al06-23_Curs-CAP-FC-cat.pdf" title="2021-06-10al06-23_Curs CAP FC cat"]
CAP Formació Continua

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.

Temporización


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries (Tortosa), situadaen la Av. Estadi, nº03. Los días y horarios serán los marcados en el calendario y con el
siguiente horario: de 15.00h a 18:15h.

   [pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-06-10al23-Curso-CAP-FC-esp.pdf" title="2021-06-10al23 Curso CAP FC esp"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Curs ACCELERAT Teòrica comú (Moto i Cotxe) a TortosaCurso INTENSIVO Teórica común (Moto y Coche) en Tortosa

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 06/17/2021, 06/18/2021, 06/19/2021
Tiempo: 03:00 pm a 09:00 pm


IMG_8108

 

  

 

Competència:


El curs accelerat està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (AM-A1) i Cotxes (B).

Objectiu general
Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Objectius específics:
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs accelerat programat per al mes de maig del 2021 té una durada de 18h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà dijous i divendres i de 15:00h a 21.00h, i dissabte de 8h a 14h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-06-17al19-Curs-Accelerat-Findes-cat.pdf" title="2021-06-17al19 Curs Accelerat Findes cat"]


IMG_8108

 

 

 

 Competencia:


El curso acelerado está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (AM-A1) y Coches (B). Curso Intensivo carnet conducir Tortosa

Objetivo general
Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.

Objetivos específicos:
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso acelerado programado para el mes de mayo del 2021 tiene una duración de 18h y se realizará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario en el horario siguiente: Será jueves y viernes de 15:00h a 21:00 h, y sábado de 8 a 14 horas.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2021-06-17al19-Curso-Acelerado-cast.pdf" title="2021-06-17al19 Curso Acelerado cast"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?