Eventos de Noviembre 21, 2020

#1 Operador plataforma elevadoraOperador plataforma elevadora

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 11/21/2020
Tiempo: 08:00 am a 02:00 pmOP Plataforma (3)

Dirigit a


Tots els treballadors que durant l'exercici de la seva activitat laboral realitzen tasques i accions a una altura determinada. Entre les més comuns estan la càrrega i descàrrega de mercaderies així com els treballs en altura relacionats amb la construcció, neteja, manteniment d'edificis...

Els objectius són conèixer les parts i el funcionament de la Plataforma Elevadora. Preparar als alumnes per augmentar la seva seguretat a l’hora d’utilitzar la plataforma elevadora segons marca la llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL i el RD 1215/1997.

Temporització


El curs té una durada de entre 6 hores presencials i s’imparteix el dia marcat al calendari amb el següent horari: dissabte  de 8.00h a 14.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-11-21-Plataforma-elevadora-cat.pdf" title="2020-11-21 Plataforma elevadora cat"]

 

 

 

 OP Plataforma (3)

Dirigido a


Todos los trabajadores que durante el ejercicio de su actividad laboral realizan tareas y acciones a una altura determinada. Entre las más comunes están la carga y descarga de mercancías así como los trabajos en altura relacionados con la construcción, limpieza, mantenimiento de edificios ...

Los objetivos son conocer las partes y el funcionamiento de la Plataforma Elevadora. Preparar a los alumnos para aumentar su seguridad a la hora de utilizar la plataforma elevadora según marca la ley 31/1995 de 8 de noviembre de PRL y el RD 1215/1997.

Temporización


El curso tiene una duración de entre 6 horas presenciales y se imparte el día marcado en el calendario con el siguiente horario: sábado  de 8.00h a 14.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-11-21-Plataforma-elevadora-cast.pdf" title="2020-11-21 Plataforma elevadora cast"]
¿Tiene preguntas sobre este evento?