Eventos de Noviembre 15, 2020

#1 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 11/06/2020, 11/07/2020, 11/08/2020, 11/13/2020, 11/14/2020, 11/15/2020
Tiempo: 06:00 pm a 09:00 pmCAP Formació Continua - Autoescoles Montesó

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. També per a aquells
transportistes que hagin realitzat el curs del CAP iel tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.Temporització


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó d’ Amposta, situada al C/Verge de Montserrat, nº08 . Els dies i horaris seran els marcats al calendari de sota en el següent horari: Els divendres de 18.00h a 21.00h, els dissabtes i diumenges de 7:30h a 15:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-11-06al15-Curs-CAP-FC-cat.pdf" title="2020-11-06al15 Curs CAP FC cat"]

 

 

 

CAP Formació Continua

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.

Temporización


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta, situada en la C/ Verge de Montserrat, nº08. Los días y horarios serán los marcados en el calendario y con el siguiente horario: viernes de 18.00h a 21h y sábados y domingos de 7.300h a 15:00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-11-06al15-Curs-CAP-FC-esp.pdf" title="2020-11-06al15 Curs CAP FC esp"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Curs ACCELERAT Teòrica comú (Moto i Cotxe) a TortosaCurso INTENSIVO Teórica común (Moto y Coche) en Tortosa

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 11/13/2020, 11/14/2020, 11/15/2020
Tiempo: 03:30 pm a 09:30 pm

IMG_8108

 

  

 

Competència:


El curs accelerat està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (AM-A1) i Cotxes (B).

Objectiu general
Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Objectius específics:
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs accelerat programat per al mes de novembre del 2020 té una durada de 18h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà divendres de 15:00h a 21.00h, dissabte i diumenge de 8h a 14h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-11-13al15-Curs-Accelerat-Findes-cat-1.pdf" title="2020-11-13al15 Curs Accelerat Findes cat"]
IMG_8108

 

 

 

 

 

 

Competencia:


El curso acelerado está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (AM-A1) y Coches (B). Curso Intensivo carnet conducir Tortosa

Objetivo general
Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.

Objetivos específicos:
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso acelerado programado para el mes de Noviembre del 2020 tiene una duración de 18h y se realizará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario en el horario siguiente: Será viernes de 15: 00h a 21:00 h, sábado y domingo de 8 a 14 horas.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-11-13al15-Curso-Acelerado-cast-.pdf" title="2020-11-13al15 Curso Acelerado cast"]

 

 

 
¿Tiene preguntas sobre este evento?