Eventos de Agosto, 2020

#1 Operador de Carretó ElevadorOperador Carretilla Elevadora

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 08/08/2020
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm

Operador de carretó elevador

El curs de Operador de Carretó Elevador està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar en l’ús de vehicles conduïts per timó o similar com les transpaletes, apiladors, "recogepedidos" amb conductor acompanyant o transportat i qualsevol tipus de Carretó Elevador tals com els carretons contrapesats de càrrega en voladís, carretons d'interiors (gamma retràctils) i carretons de passadís estret.Temporització


El curs té una durada de 5 hores en e-learning i 5 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 09:00h fins a les 14:00h.


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-07-25-OP.-Carretó-Elevador-cat-1.pdf" title="2020-07-25 OP. Carretó Elevador cat"]
 

Operador de carretó elevador

El curso de Operador de Carretilla Elevador está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de vehículos conducidos por timón o similar como las transpaletas, apiladores, recogepedidos con conductor acompañante o transportado y cualquier tipo de Carretilla Elevadora tal como las carretillas contrapesadas de carga en voladizo, carretillas de interiores ( gama retráctiles ) y carretillas de pasillo estrecho .Temporización


El curso tiene una duración de 5 horas en e-learning y 5 horas presenciales que serán impartidas en la pista propia de Montesó formación el día marcado en el siguiente calendario en horario de 9:00h a 14:00h.


[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-07-25-OP.-Carretó-Elevador-esp-1.pdf" title="2020-07-25 OP. Carretó Elevador esp"]¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 08/24/2020, 08/25/2020, 08/26/2020, 08/27/2020, 08/28/2020, 08/29/2020CAP Formació Continua - Autoescoles Montesó

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. També per a aquells
transportistes que hagin realitzat el curs del CAP iel tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.Temporització


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó de Tortosa, situada a l’Av Estadi, nº03.Els dies seran els marcats al calendari de sota en el següent horari: De dilluns a divendres de 8.30h a 14.30h i el dissabte de 08:30h a 13:30h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-08-24al29-Curs-CAP-FC-cat.pdf" title="2020-08-24al29 Curs CAP FC cat"]

CAP Formació Continua

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.

Temporización


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries (Tortosa), situada en la Av. Estadi nº03. Los días serán los marcados en el calendario y con el siguiente horario: de lunes a viernes de 8.30h a 14.30h y sábados de 08:30h a 13:30h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-08-24al29-Curs-CAP-FC-esp.pdf" title="2020-08-24al29 Curs CAP FC esp"]

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 ADR renovació bàsic i cisternesADR renovación básico y cisternas

Lugar: Avenida Estadi, 3
Fecha: 08/07/2020, 08/08/2020, 08/09/2020
Tiempo: 04:30 pm a 10:00 pm


ADR renovacio basic i cisternes

Dirigit a


Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 i disposin de la targeta ADR bàsic i Cisternes.

Temporització


El curs té una durada de 12 sessions de 45 minuts del ADR bàsic a més de les sessions pràctiques i 6 sessions de 45 minuts del ADR especialitat cisternes més les sessions
pràctiques.

Aquest curs es realitzarà els dies marcats al calendari a la seu d’Autoescoles Montesó de Tortosa Ferreries situada a l’Avinguda Estadi, 3 i amb els següents horaris: divendres de 16.30h a 22.00h, el dissabte i diumenge de 8.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-08-07al09-Curs-ADR-Renovació-cat-1.pdf" title="2020-08-07al09 Curs ADR Renovació cat"] 

Dirigido a


Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 y que dispongan de la tarjeta ADR Básico y cisternas.

Temporitzación


El curso tiene una duración de 12 sesiones de 45 minutos del ADR básico además de las sesiones prácticas y 6 sesiones de 45 minutos del ADR especialidad cisternas además de las sesiones prácticas.

Este curso se realizará los días marcados en el calendario en la sede de Autoescuelas Montesó de TortosaFerreries situada en la Avenida Estadi, 3 y con los siguientes horarios: viernes de 16.30h a 22.00h, sábado y domingo de 8.00h a 15.00h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2020-08-07al09-Curs-ADR-Renovació-esp.pdf" title="2020-08-07al09 Curs ADR Renovació esp"]


 

 

 
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#4 ADR obtenció bàsic i cisternesADR obtención básico y cisternas

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 08/01/2020, 08/03/2020, 08/04/2020, 08/05/2020, 08/06/2020, 08/07/2020
Tiempo: 04:00 pm a 09:10 pmDirigit a


Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle caixa adaptat per a transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

Temporització


El curs ADR Bàsic té una durada de 24 sessions a més de les pràctiques i per a l'especialitat ADR en CISTERNES una durada de 12 sessions a més de les pràctiques. Aquest curs es realitzarà en la seu d'Autoescoles Montesó d'Alcanyís els dies marcats en el següent calendari de 08:50h a 14:10h.
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/20200801al0_ADR_BC-CI_Alcañiz.pdf"]Dirigido a


Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo caja adaptado para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.

Temporización


El curso ADR Básico tiene una duración de 24 sesiones además de las prácticas y para la especialidad ADR en CISTERNAS una duración de 12 sesiones además de las prácticas. Este curso se realizará en la sede de Autoescuelas Monteso de Alcañiz los días marcados en el siguiente calendario de  08:50h a 14:10h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/20200801al0_ADR_BC-CI_Alcañiz.pdf"]  
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#5 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: C/ Teresa Salvo, 6.
Fecha: 08/01/2020, 08/03/2020, 08/04/2020, 08/05/2020, 08/06/2020, 08/07/2020
Tiempo: 07:30 am a 03:00 pmCAP Formació Continua - Autoescoles Montesó

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. També per a aquells
transportistes que hagin realitzat el curs del CAP iel tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.Temporització


El curs té una durada de 35h i s'impartirà la seu d'Autoescoles Montesó d'Alcanyís situada al Carrer  Teresa Excepte, 6. Les sessions es realitzaran els dies marcats en el calendari en el següent horari: els dissabtes i diumenges 7:30h a 15:00h i divendres 24/07/20 de 15:00h a 22:25h

 

 CAP Formació Continua

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.

Temporización


El curso tiene una duración de 35h y se impartirá la sede de Autoescuelas Montesó de Alcañiz situada en la Calle Teresa Salvo, 6. Las sesiones se realizarán los días marcados en el calendario en el siguiente horario: de los sábados y domingos 7:30h a 15:00h y viernes 24/07/20 de 15:00h a 22:25h

 

 

 

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#6 CAP Inicial accelerat Mercaderies i ViatgersCAP Inicial acelerado Mercancías y Viajeros

Lugar: Av. Estadi, 3
Fecha: 06/29/2020, 08/01/2020, 06/30/2020, 07/01/2020, 07/02/2020, 07/03/2020, 07/04/2020, 07/06/2020, 07/07/2020, 07/08/2020, 07/09/2020, 07/10/2020, 07/11/2020, 07/13/2020, 07/14/2020, 07/15/2020, 07/16/2020, 07/17/2020, 07/18/2020, 07/20/2020, 07/21/2020, 07/22/2020, 07/23/2020, 07/24/2020, 07/25/2020, 07/28/2020, 07/27/2020, 07/29/2020, 07/31/2020, 07/30/2020
Tiempo: 07:30 am a 02:30 pm


CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i necessitin qualsevol d'aquests permisos: C1, C, C+E i/o C1+E, essent la data d'obtenció del permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.

CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Viatgers està dirigit a tots aquells professionals del transport de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: D1, D, D+E i/o D1+E i la data d'obtenció del permís D1 o D sigui a partir del 11 de setembre de 2008.

Temporització


El curs consta de 140 hores presencials i s’impartirà a la seu situada a Ferreries (Tortosa). Tindrà lloc els dies marcats al calendari en el següent horari: de dilluns a divendres de 17.45h a 21.45h i dissabtes i diumenges de 7.30h a 14.30h.

 

 

CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y que necesiten cualquiera de éstos permisos: C1, C, C+E y/o C1+E, siendo la fecha de obtención del permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .

CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El curso CAP (Certificado Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Viajeros está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de viajeros , que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos : D1 , D , D+E y/o D1+E y la fecha de obtención del permiso D1 o D sea a partir del 11 de septiembre de 2008.Temporización


El curso tiene una duración de 140 horas y se realizará la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries (Tortosa). Tendrá lugar los días marcados en el calendario en el siguiente horario: de lunes a viernes de 17.45h hasta las 21.45h y sábados y domingos de 7.30h a 14.30h.
¿Tiene preguntas sobre este evento?