Eventos de Agosto 01, 2020

#1 ADR obtenció bàsic i cisternesADR obtención básico y cisternas

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 08/01/2020, 08/03/2020, 08/04/2020, 08/05/2020, 08/06/2020, 08/07/2020
Tiempo: 04:00 pm a 09:10 pmDirigit a


Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle caixa adaptat per a transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

Temporització


El curs ADR Bàsic té una durada de 24 sessions a més de les pràctiques i per a l'especialitat ADR en CISTERNES una durada de 12 sessions a més de les pràctiques. Aquest curs es realitzarà en la seu d'Autoescoles Montesó d'Alcanyís els dies marcats en el següent calendari de 08:50h a 14:10h.
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/20200801al0_ADR_BC-CI_Alcañiz.pdf"]Dirigido a


Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo caja adaptado para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.

Temporización


El curso ADR Básico tiene una duración de 24 sesiones además de las prácticas y para la especialidad ADR en CISTERNAS una duración de 12 sesiones además de las prácticas. Este curso se realizará en la sede de Autoescuelas Monteso de Alcañiz los días marcados en el siguiente calendario de  08:50h a 14:10h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/20200801al0_ADR_BC-CI_Alcañiz.pdf"]  
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: C/ Teresa Salvo, 6.
Fecha: 08/01/2020, 08/03/2020, 08/04/2020, 08/05/2020, 08/06/2020, 08/07/2020
Tiempo: 07:30 am a 03:00 pmCAP Formació Continua - Autoescoles Montesó

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. També per a aquells
transportistes que hagin realitzat el curs del CAP iel tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.Temporització


El curs té una durada de 35h i s'impartirà la seu d'Autoescoles Montesó d'Alcanyís situada al Carrer  Teresa Excepte, 6. Les sessions es realitzaran els dies marcats en el calendari en el següent horari: els dissabtes i diumenges 7:30h a 15:00h i divendres 24/07/20 de 15:00h a 22:25h

 

 CAP Formació Continua

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. transportistes que hagin realitzat el curs del CAP i el tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.

Temporización


El curso tiene una duración de 35h y se impartirá la sede de Autoescuelas Montesó de Alcañiz situada en la Calle Teresa Salvo, 6. Las sesiones se realizarán los días marcados en el calendario en el siguiente horario: de los sábados y domingos 7:30h a 15:00h y viernes 24/07/20 de 15:00h a 22:25h

 

 

 

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 CAP Inicial accelerat Mercaderies i ViatgersCAP Inicial acelerado Mercancías y Viajeros

Lugar: Av. Estadi, 3
Fecha: 06/29/2020, 08/01/2020, 06/30/2020, 07/01/2020, 07/02/2020, 07/03/2020, 07/04/2020, 07/06/2020, 07/07/2020, 07/08/2020, 07/09/2020, 07/10/2020, 07/11/2020, 07/13/2020, 07/14/2020, 07/15/2020, 07/16/2020, 07/17/2020, 07/18/2020, 07/20/2020, 07/21/2020, 07/22/2020, 07/23/2020, 07/24/2020, 07/25/2020, 07/28/2020, 07/27/2020, 07/29/2020, 07/31/2020, 07/30/2020
Tiempo: 07:30 am a 02:30 pm


CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i necessitin qualsevol d'aquests permisos: C1, C, C+E i/o C1+E, essent la data d'obtenció del permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.

CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Viatgers està dirigit a tots aquells professionals del transport de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: D1, D, D+E i/o D1+E i la data d'obtenció del permís D1 o D sigui a partir del 11 de setembre de 2008.

Temporització


El curs consta de 140 hores presencials i s’impartirà a la seu situada a Ferreries (Tortosa). Tindrà lloc els dies marcats al calendari en el següent horari: de dilluns a divendres de 17.45h a 21.45h i dissabtes i diumenges de 7.30h a 14.30h.

 

 

CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y que necesiten cualquiera de éstos permisos: C1, C, C+E y/o C1+E, siendo la fecha de obtención del permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .

CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El curso CAP (Certificado Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Viajeros está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de viajeros , que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos : D1 , D , D+E y/o D1+E y la fecha de obtención del permiso D1 o D sea a partir del 11 de septiembre de 2008.Temporización


El curso tiene una duración de 140 horas y se realizará la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries (Tortosa). Tendrá lugar los días marcados en el calendario en el siguiente horario: de lunes a viernes de 17.45h hasta las 21.45h y sábados y domingos de 7.30h a 14.30h.
¿Tiene preguntas sobre este evento?