Eventos de Marzo 27, 2020

#1 CAP Inicial accelerat Mercaderies i ViatgersCAP Inicial acelerado Mercancías y Viajeros

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 03/16/2020, 03/17/2020, 03/18/2020, 03/19/2020, 03/20/2020, 03/22/2020, 03/23/2020, 03/24/2020, 03/25/2020, 03/26/2020, 03/27/2020, 03/28/2020, 03/29/2020, 03/30/2020, 04/01/2020, 04/02/2020, 04/03/2020, 04/04/2020, 04/05/2020, 04/06/2020, 04/07/2020, 04/08/2020, 04/09/2020, 04/14/2020, 04/15/2020, 04/16/2020, 04/17/2020, 04/20/2020
Tiempo: 06:15 pm a 10:15 pm

CAP Inicial acelerado

 

DIRIGIT A: El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i necessitin qualsevol d'aquests permisos: C1, C, C+E i/o C1+E, essent la data d'obtenció del permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.

CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Viatgers està dirigit a tots aquells professionals del transport de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: D1, D, D+E i/o D1+E i la data d'obtenció del permís D1 o D sigui a partir del 11 de setembre de 2008.

Temporització


El curs consta de 140 hores presencials i s’impartirà a la seu situada a Ferreries (Tortosa). Tindrà lloc els dies marcats al calendari en el següent horari: de dilluns a divendres de 18.15h a 22.15h i dissabtes i diumenges de 8.00h a 15.00h.

 

 
CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y que necesiten cualquiera de éstos permisos: C1, C, C+E y/o C1+E, siendo la fecha de obtención del permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .

CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El curso CAP (Certificado Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Viajeros está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de viajeros , que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos : D1 , D , D+E y/o D1+E y la fecha de obtención del permiso D1 o D sea a partir del 11 de septiembre de 2008.Temporización


El curso tiene una duración de 140 horas y se realizará la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries (Tortosa). Tendrá lugar los días marcados en el calendario en el siguiente horario: de lunes a viernes de 18.15h hasta las 22.15h y sábados y domingos de 8.00h a 15.00h.


¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Curs Subvenionat TMVI002PO A.D.R Curso Subvencionado TMVI002PO A.D.R

Lugar: C. Verge de Montserrat, nº08
Fecha: 03/07/2020, 03/27/2020, 03/28/2020
Tiempo: 08:30 am a 14:30 am


 

DIRIGIT A:
Tots aquells treballadors el conveni col·lectiu dels quals pertanyi al sector del Transport i/o Logística i que per al desenvolupament de la seva activitat transportin mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 en quantitats no exemptes.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 24horas i es realitzarà durant el període establert en el calendari. L'horari serà dissabtes, de 08.30h a 14.30h, i divendres, de 18.00h a 22.00h, en la seu d'Autoescoles Montesó d'Amposta.DIRIGIDO A:
Todos aquellos trabajadores cuyo convenio colectivo pertenezca al sector del Transporte y/o Logística y que para el desarrollo de su actividad transporten mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 en cantidades no exentas.


TEMPORIZACIÓN :
El curso tiene una duración de 24horas y se realizará durante el período establecido en el calendario. El horario será sábados, de 08.30h a 14.30h, y viernes, de 18.00h a 22.00h, en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta.


¿Tiene preguntas sobre este evento?