Eventos de Febrero 05, 2020

#1 CAP Inicial accelerat Mercaderies i ViatgersCAP Inicial acelerado Mercancías y Viajeros

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 01/13/2020, 01/14/2020, 01/15/2020, 01/16/2020, 01/17/2020, 01/18/2020, 01/19/2020, 01/20/2020, 01/21/2020, 01/23/2020, 01/22/2020, 01/24/2020, 01/27/2020, 01/28/2020, 01/29/2020, 01/30/2020, 01/31/2020, 02/03/2020, 02/04/2020, 02/05/2020, 02/06/2020, 02/07/2020, 02/08/2020, 02/09/2020, 02/10/2020, 02/11/2020, 02/12/2020, 02/13/2020, 02/14/2020, 02/15/2020, 02/16/2020, 02/17/2020, 02/18/2020, 02/19/2020, 02/20/2020
Tiempo: 06:15 pm a 09:45 pm


CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i necessitin qualsevol d'aquests permisos: C1, C, C+E i/o C1+E, essent la data d'obtenció del permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.

CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Viatgers està dirigit a tots aquells professionals del transport de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: D1, D, D+E i/o D1+E i la data d'obtenció del permís D1 o D sigui a partir del 11 de setembre de 2008.CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y que necesiten cualquiera de éstos permisos: C1, C, C+E y/o C1+E, siendo la fecha de obtención del permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .

CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El curso CAP (Certificado Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Viajeros está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de viajeros , que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos : D1 , D , D+E y/o D1+E y la fecha de obtención del permiso D1 o D sea a partir del 11 de septiembre de 2008.


¿Tiene preguntas sobre este evento?