Eventos de Septiembre 15, 2019

#1 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: C. Verge de Montserrat, nº08
Fecha: 09/14/2019, 09/15/2019, 09/20/2019, 09/21/2019, 09/22/2019
Tiempo: 03:00 pm a 10:00 pm

CAP Formació Continua - Autoescoles Montesó

El CAP de formació continua (35h) és necessari per tots els professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP durant l’any 2014.Temporització


El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó d’Amposta, situada al C/ Verge de
Montserrat, 8, els dissabtes i diumenges de 08.00h a 15.00h i el divendres de 15.00h a
22.00h.


 


CAP Formació Continua

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para todos aquellos transportistas que hayan realizado el curso del CAP durante el año 2014.

Temporización


El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta, situada en la
C/ Verge de Montserrat, 8. Los sábados y domingos de 08.00h a 15:00h y el viernes
de 15.00h a 22.00h.
 

 
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Curs ACCELERAT Teòrica comú (Moto i Cotxe) a TortosaCurso INTENSIVO Teórica común (Moto y Coche) en Tortosa

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 09/13/2019, 09/14/2019, 09/15/2019
Tiempo: 03:30 am a 09:30 pm

IMG_8108

Competència:


El curs accelerat està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (AM-A1) i Cotxes (B).

Objectiu general
Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Objectius específics:
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs accelerat programat per al mes de SETEMBRE DE 2019 té una durada de 18h i es realitzarà a l’Autoescola de Ferreries (Tortosa) els dies marcats en el calendari. Serà divendres de 15:30h a 21.30h, dissabte i diumenge de 8h a14h.

IMG_8108

Competencia:


El curso acelerado está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (AM-A1) y Coches (B). Curso Intensivo carnet conducir Tortosa

Objetivo general
Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.

Objetivos específicos:
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso acelerado programado para el mes de SEPTIEMBRE DE 2019 tiene una duración de 18h y se realizará en la Autoescuela de Ferreries (Tortosa) los días marcados en el calendario en el horario siguiente: Será viernes de 15: 30h a 21:30 h, sábado y domingo de 8 a 14 horas¿Tiene preguntas sobre este evento?