Eventos de Julio 21, 2019

#1 Curs ACCELERAT Teòrica comú (Moto i Cotxe) Caps de setmana a AmpostaCurso INTENSIVO Teórica común (Moto y Coche) Fin de semana en Amposta

Lugar: C/ Verge de Montserrat, nº8
Fecha: 07/19/2019, 07/20/2019, 07/21/2019

IMG_8108

Competència:


El curs accelerat està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (AM-A1) i Cotxes (B).

Objetivo general
Formar i preparar els alumnes per a que assoleixin la formació teòrica necessària per obtenir el permís de conducció.

Objectius específics:
- Conèixer les principals normes de circulació.
- Identificar i conèixer el significat de les senyals de circulació i dels principals agents que intervenen en la seguretat vial.
- Efectuar una conducció segura i econòmica respectant la legislació vigent.

Temporització:


El curs accelerat programat per al mes de JULIOL DE 2019 té una durada de 18h i es realitzarà a l’Autoescola d’Amposta situada al C/ Verge de Montserrat, 8 els dies marcats en el calendari. L’horari serà de dimarts a divendres de 16.30h a 21h.

IMG_8108

Competencia:


El curso acelerado está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (AM-A1) y Coches (B). Curso Intensivo carnet conducir Tortosa

Objetivo general
Formar y preparar a los alumnos para que alcancen la formación teórica necesaria para obtener el permiso de
conducción.

Objetivos específicos:
- Conocer las principales normas de circulación.
- Identificar y conocer el significado de las señales de circulación y de los principales agentes que
intervienen en la seguridad vial.
- Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente.

Temporización


El curso acelerado programado para el mes de JULIO DE 2019 tiene una duración de 18h y se realizará en la Autoescuela de Amposta situado en la C/Verge de Montserrat, 8 los días marcados en el calendario en el horario siguiente: de martes a viernes de 16.30h a 21h.¿Tiene preguntas sobre este evento?