Eventos de Junio 21, 2019

#1 Operador grua autocarregant sobre camióOperador grúa Autocargante sobre camión

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 06/14/2019, 06/21/2019
Tiempo: 03:00 pm a 06:30 pm

g_autocargant_cat

El curs està dirigit a totes aquelles persones que durant l'exercici de la seva activitat laboral realitzin treballs amb una grua auto carregant sobre el camió i té per objectius conèixer les parts i el funcionament de la grua auto carregant així com preparar els alumnes per augmentar la seva seguretat a l'hora d'utilitzar la grua, segons marca la llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL i el RD 1215/1997.


Temporització
El curs té una durada de entre 6 - 8 hores presencials i s’imparteix el dia marcat al calendari
amb el següent horari: divendres de 15:30h fins 18.30h.


 

g.autocargante_esp

El curso está dirigido a todas aquellas personas que durante el ejercicio de su actividad laboral realicen trabajos con una grúa auto cargante sobre el camión y tiene por objetivos conocer las partes y el funcionamiento de la grúa auto cargante y preparar a los alumnos para aumentar su seguridad a la hora de utilizar la grúa auto cargante, según marca la ley 31/1995 de 8 de noviembre de PRL y el RD 1215/1997.


Temporitzación
El curso tiene una duración de entre 6 - 8 horas presenciales y se imparte el día marcado
en el calendario con el siguiente horario: viernes de 15:30h hasta 18:30h.

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera

Lugar: C/ Verge de Montserrat, nº8
Fecha: 03/19/2019, 06/21/2019
Tiempo: 09:30 am a 02:30 pm

Certificat de professionalitat - Nivell 1
Subvencionat TMVI0208


Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carreter


Competència General:


Realitzar la conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions rebudes i aplicant la reglamentació vigent i normativa en matèria de salut, seguretat vial i mediambiental, així mateix supervisant i/o realitzant les operacions de càrrega, descàrrega i manipulació de mercaderies d’acord a procediments definits.

Durada: 320h + 80h pràctiques professionals no laborals
Lloc: C/ Verge de Montserrat, 8 Amposta
Inici: 19 Març de 2019
Finalització: 21 Juny de 2019
Horari: De dilluns a divendres de 09.30h a 14.30h

Més informació - Inscripcions:
-Oficines de Treball del SOC o oficina d’Autoescoles Montesó.
-Per correu electrònic a soc@autoescolesmonteso.com o
-Al telèfon 977 703 354 - 977 503 045

certificat de professionalitat auxiliar comercial
¿Tiene preguntas sobre este evento?