Eventos de Febrero 04, 2018

#1 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: Crer. Verge del Montserrat, nº8
Fecha: 02/02/2018, 02/03/2018, 02/04/2018, 02/09/2018, 02/10/2018, 02/11/2018

CAP FC

El CAP de formació continua (35h) és necessari per tots els professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009.
També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP anteriorment.


CAP FC

El CAP de formación contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009.
También para aquellos transportistas que hayan realizado el curso del CAP anteriormente.


¿Tiene preguntas sobre este evento?