Competència professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers - Capacitació TransportistaCompetencia profesional para el transporte interior e internacional de mercancías y viajeros - Capacitación Transportista

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 09/15/2021, 11/26/2021
Tiempo: 06:30 pm a 08:30 pm
Dirigit a


El curs de Competència Professional per al transport interior i internacional de Mercaderies "Capacitació Transportiste" està dirigit a les personas que vulguin desenvolupar l'activitat del transport públic de mercaderies per carretera amb vehicles de motor de més de 3,5 tones de massa màxima autoritzada.

Temporització:


El curs té una durada aproximada de 100 hores i es realitzarà els dies marcats en el calendari.
La formació e-learning al campus virtual i/o plataforma de teleformació és accessible les 24 hores tots els dies de la setmana mentre duri el curs.
Es realitzaran tutories per Zoom (no presencials), tots els dimecres en horari de 18.30h a 20.30h (2h) i la setmana prèvia a l'examen es realitzaran sessions presencials en un còmput total de 15 hores.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/COMP.-PROF.-TRANSPORT-INT.-I-INTERN.-MERCADERIES_CATv3.pdf" title="COMP. PROF. TRANSPORT INT. I INTERN. MERCADERIES_CATv3"]

 

 Competencia Profesional para el transporteCompetencia Profesional para el transporte

Dirigido a


El curso de Competencia Profesional para el transporte interior e internacional de Mercancías "Capacitación Transportista" está dirigido a las personas que quieran desarrollar la actividad de transporte público de mercancías por carretera con vehículos de motor de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada.

Temporización:


El curso tiene una duración aproximada de 100 horas y se realizará los días marcados en el calendario.
La formación e-learning en el campus virtual y/o plataforma de teleformación es accesible las 24 horas todos los días de la semana mientras dure el curso.
Se realizarán tutorías por Zoom (no presenciales) todos los miércoles en horario de 18:30h a 20:30h (2h) y la semana previa al examen se realizarán sesiones presenciales en un cómputo total de 15 horas.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/COMP.-PROF.-TRANSPORT-INT.-I-INTERN.-MERCADERIES_ESPv3.pdf" title="COMP. PROF. TRANSPORT INT. I INTERN. MERCADERIES_ESPv3"]

 

 

¿Tiene preguntas sobre este evento?