OPERADOR DE PLATAFORMA MÒBIL DE PERSONAL PEMPOPERADOR DE PLATAFORMA MÓVIL DE PERSONAL PEMP

Lugar: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124
Fecha: 07/24/2021
Tiempo: 09:00 am a 02:00 pm

OP Plataforma (3)


DIRIGIT A:


Tots els treballadors que durant l'exercici de la seva activitat laboral realitzen tasques i accions a una altura determinada. Entre les més comuns, així com els treballs amb altura relacionats amb la construcció, pintura, neteja, el condicionament i manteniment d'edificis.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 9:00h fins a les 14:00h.
DIRIGIDO A:


Todos los trabajadores que durante el ejercicio de su actividad laboral realizan tareas y acciones a una altura determinada. Entre las más comunes están la carga y descarga de mercancías así como los trabajos con altura relacionados con la construcción, pintura, limpieza, el acondicionamiento y mantenimiento de edificios.

TEMPORITZACIÓN:


El curso tiene una duración de 4 horas en e-learning y 4 horas presenciales que serán impartidas a la pista propia de Montesó formación el día marcado al siguiente calendario con horario de 9:00h hasta las 14:00h.

¿Tiene preguntas sobre este evento?