ADR obtenció bàsic i cisternesADR obtención básico y cisternas

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 08/01/2020, 08/03/2020, 08/04/2020, 08/05/2020, 08/06/2020, 08/07/2020
Tiempo: 04:00 pm a 09:10 pmDirigit a


Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle caixa adaptat per a transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

Temporització


El curs ADR Bàsic té una durada de 24 sessions a més de les pràctiques i per a l'especialitat ADR en CISTERNES una durada de 12 sessions a més de les pràctiques. Aquest curs es realitzarà en la seu d'Autoescoles Montesó d'Alcanyís els dies marcats en el següent calendari de 08:50h a 14:10h.
[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/20200801al0_ADR_BC-CI_Alcañiz.pdf"]Dirigido a


Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo caja adaptado para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.

Temporización


El curso ADR Básico tiene una duración de 24 sesiones además de las prácticas y para la especialidad ADR en CISTERNAS una duración de 12 sesiones además de las prácticas. Este curso se realizará en la sede de Autoescuelas Monteso de Alcañiz los días marcados en el siguiente calendario de  08:50h a 14:10h.[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/20200801al0_ADR_BC-CI_Alcañiz.pdf"]  
¿Tiene preguntas sobre este evento?