CAP Inicial accelerat Mercaderies i ViatgersCAP Inicial acelerado Mercancías y Viajeros

Lugar: Av. Estadi, 3
Fecha: 06/29/2020, 08/01/2020, 06/30/2020, 07/01/2020, 07/02/2020, 07/03/2020, 07/04/2020, 07/06/2020, 07/07/2020, 07/08/2020, 07/09/2020, 07/10/2020, 07/11/2020, 07/13/2020, 07/14/2020, 07/15/2020, 07/16/2020, 07/17/2020, 07/18/2020, 07/20/2020, 07/21/2020, 07/22/2020, 07/23/2020, 07/24/2020, 07/25/2020, 07/28/2020, 07/27/2020, 07/29/2020, 07/31/2020, 07/30/2020
Tiempo: 07:30 am a 02:30 pm


CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i necessitin qualsevol d'aquests permisos: C1, C, C+E i/o C1+E, essent la data d'obtenció del permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.

CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Inicial accelerat de Viatgers està dirigit a tots aquells professionals del transport de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: D1, D, D+E i/o D1+E i la data d'obtenció del permís D1 o D sigui a partir del 11 de setembre de 2008.

Temporització


El curs consta de 140 hores presencials i s’impartirà a la seu situada a Ferreries (Tortosa). Tindrà lloc els dies marcats al calendari en el següent horari: de dilluns a divendres de 17.45h a 21.45h i dissabtes i diumenges de 7.30h a 14.30h.

 

 

CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y que necesiten cualquiera de éstos permisos: C1, C, C+E y/o C1+E, siendo la fecha de obtención del permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .

CAP Inicial acelerado

DIRIGIDO A: El curso CAP (Certificado Aptitud Profesional ) Inicial acelerado de Viajeros está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de viajeros , que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos : D1 , D , D+E y/o D1+E y la fecha de obtención del permiso D1 o D sea a partir del 11 de septiembre de 2008.Temporización


El curso tiene una duración de 140 horas y se realizará la sede de Autoescuelas Montesó de Ferreries (Tortosa). Tendrá lugar los días marcados en el calendario en el siguiente horario: de lunes a viernes de 17.45h hasta las 21.45h y sábados y domingos de 7.30h a 14.30h.
¿Tiene preguntas sobre este evento?