Curs Subvenionat TMVI003PO A.D.R Curso Subvencionado TMVI003PO A.D.R

Lugar: C/ Verge de Montserrat, nº8
Fecha: 03/28/2020, 04/03/2020, 04/04/2020
Tiempo: 08:30 am a 14:30 am

 

 

DIRIGIT A:
Tots aquells treballadors el conveni col·lectiu dels quals pertanyi al sector del Transport i/o Logística i que per al desenvolupament de la seva activitat transportin matèries perilloses en cisternes, contenidors cisterna o vehicles bateria.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 12horas i es realitzarà durant el període establert en el calendari. L'horari serà dissabtes, de 08.30h a 14.30h, i divendres, de 18.00h a 22.00h, en la seu d'Autoescoles Montesó d'Amposta.DIRIGIDO A:
Todos aquellos trabajadores cuyo convenio colectivo pertenezca al sector del Transporte y/o Logística y que para el desarrollo de su actividad transporten materias peligrosas en cisternas, contenedores cisterna o vehículos batería.


TEMPORIZACIÓN :
El curso tiene una duración de 12horas y se realizará durante el período establecido en el calendario. El horario será sábados, de 08.30h a 14.30h, y viernes, de 18.00h a 21.00h, en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta.


¿Tiene preguntas sobre este evento?