Curs Subvenionat TMVI002PO A.D.R Curso Subvencionado TMVI002PO A.D.R

Lugar: C. Verge de Montserrat, nº08
Fecha: 03/07/2020, 03/27/2020, 03/28/2020
Tiempo: 08:30 am a 14:30 am


 

DIRIGIT A:
Tots aquells treballadors el conveni col·lectiu dels quals pertanyi al sector del Transport i/o Logística i que per al desenvolupament de la seva activitat transportin mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 en quantitats no exemptes.

TEMPORITZACIÓ:


El curs té una durada de 24horas i es realitzarà durant el període establert en el calendari. L'horari serà dissabtes, de 08.30h a 14.30h, i divendres, de 18.00h a 22.00h, en la seu d'Autoescoles Montesó d'Amposta.DIRIGIDO A:
Todos aquellos trabajadores cuyo convenio colectivo pertenezca al sector del Transporte y/o Logística y que para el desarrollo de su actividad transporten mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 en cantidades no exentas.


TEMPORIZACIÓN :
El curso tiene una duración de 24horas y se realizará durante el período establecido en el calendario. El horario será sábados, de 08.30h a 14.30h, y viernes, de 18.00h a 22.00h, en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta.


¿Tiene preguntas sobre este evento?