CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: Avinguda d'Aragó s/n, 43780 Gandesa
Fecha: 02/08/2020, 02/09/2020, 02/14/2020, 02/15/2020, 02/16/2020
Tiempo: 03:00 pm a 10:00 pm


f.continua

El CAP es necessari per tots els professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin obtingut el curs del CAP en qualsevol de les seves modalitats d’obtenció fa més de 4 anys i estigui pròxim a caducar.


cap formación continua gandesa

El CAP de formacion contínua (35h)es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para aquellos transportistas que hayan obtenido el CAP en cualquiera de sus modalidades hace más de 4 años y esté próximo a caducar.¿Tiene preguntas sobre este evento?