ADR obtenció bàsic i cisternesADR obtención básico y cisternas

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 02/07/2020, 02/08/2020, 02/09/2020, 02/14/2020, 02/15/2020, 02/16/2020
Tiempo: 06:15 pm a 09:45 pm
Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

Curs ADR obtenció

Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9
 

  
¿Tiene preguntas sobre este evento?