Curs Subvenionat TMVI0208Curso Subvencionado TMVI0208

Lugar: C/ Verge de Montserrat, 8
Fecha: 01/17/2022, 04/14/2022
Tiempo: 03:15 pm a 08:15 pm 

 


Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera


DIRIGIT:
Prioritàriement a traballadors desocupats en situació d’atur

OBJECTIU:
Realitzar la conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera de manera segura, responsable i económica, seguint les instruccions rebudes i programa de servei, aplicant la reglamentació i normativa vigent en matèria de transport de mercaderies, aquesta formación et permetrà preparar-te per presentar-te a les proves de CAP, ADR i CE.

TEMPORALIZACIÓ:
El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó d’Amposta, situada al C/ Verge de Montserrat, 8. Els dies seràn els marcats al calendari de sota en el següent horari: de dilluns a divendres de 15:15h a 20:15h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-01-17-al-2022-04-14_TMVI0208_CAT.pdf" title="2022-01-17 al 2022-04-14_TMVI0208_CAT"]

 
Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera


 

DIRIGIDO:
Prioritàriement a trabajadores desocupados en situación de paro

OBJETIVO:
Realizar la conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera de manera segura, responsable y económica, siguiendo las instrucciones recibidas y programa de servicio, aplicando la reglamentación y normativa vigente en materia de transporte de mercancías, esta formación te permitirá prepararte para presentarte a las pruebas de CAP, ADR y CE.

TEMPORALIZACIÓ:
El curso se impartirá en la sede de Autoescuelas Montesó de Amposta, situada al C/ Virgen de Montserrat, 8. Los días seràn los marcados en el calendario de debajo en el siguiente horario: de lunes a viernes de 15:15h a 20:15h.

[pdf-embedder url="https://www.autoescolesmonteso.com/wp-content/uploads/2022-01-17-al-2022-04-14_TMVI0208_CAT.pdf" title="2022-01-17 al 2022-04-14_TMVI0208_CAT"]


¿Tiene preguntas sobre este evento?