SEGURITAT VIAL

Les noves velocitats de la DGT per a 2021 entraran en vigor l’11 de maig. Aquests són els límits de velocitat en vies urbanes a partir d’aquesta data:

20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.
30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació.
50 km/h en vies de dues o més carrils per sentit de circulació.

Aquesta mesura forma part d’una tendència mundial, en la qual reduir la velocitat a les ciutats a 30 km/h és una de les prioritats de l’Agenda 2030, amb l’objectiu de rebaixar el risc d’accidents i la seva gravetat.