SABIES QUÈ…?

El passat 27 de setembre de 2021📆, la DGT va publicar la Instrucció VEH 21/05, amb assumpte “Senyalització voluntària d’advertiment de perill⚠️ de “angles morts”.

La col·locació del senyal d’advertiment de perill⚠️ d’angles morts serà voluntària per als titulars de:
· Vehicles de transport de viatgers de més de 9 places, inclòs el conductor, (M2 i M3)🚌
· Vehicles de transport de mercaderies de les categories N1, N2 i N3🚚
· Vehicles de transport de residus en l’àmbit urbà (N2 i N3)🚛