Quant fa que no revises els eixugaparabrises?

Amb la volta a la rutina després de l’estiu és el moment de preparar el nostre vehicle per a la tardor. Uns eixugaparabrises en bon estat són claus per a la seguretat al volant i més en època de pluges. Per a recordar-te quin és el seu manteniment adequat, hem elaborat una llista de recomanacions.

En moltes ocasions, fins que no comença a ploure, no ens ens adonem del mal estat dels eixugaparabrises del nostre vehicle. No obstant això, per a garantir la nostra correcta visibilitat i per tant nostra seguretat, és primordial prestar-los l’atenció deguda.

Per a evitar-te sorpreses desagradables, a continuació trobaràs uns senzills consells per al seu manteniment.

Mantenir les escombretes

Convé netejar les escombretes periòdicament de restes de brutícia i greix. Per a això és aconsellable passar un drap amb aigua, sense usar productes químics per a no danyar les làmines de goma.

És el moment per a comprovar que les escombretes no estan torçades i que s’adapten perfectament al parabrisa del cotxe. En cas de no ser així, cal corregir aquesta posició de manera manual.

Si el vehicle estarà aparcat al carrer exposat a gelades o nevades, és aconsellable posar un cartó o un plàstic entre les escombretes i el parabrises.

Si el parabrises està congelat o hi ha molta neu, no has d’activar els eixugaparabrises ja que les pròpies escombretes o el motor del dispositiu poden danyar-se en embussar-se o pegar-se per la neu o el gel.

També convé posar anticongelant en el líquid eixugaparabrisa per a evitar que la llengüeta de goma de l’escombreta es congeli i es trenqui.

Circuit del líquid de l’eixugaparabrises

Encara que sembla obvi, és important comprovar que el dipòsit dels eixugaparabrises té líquid, sobretot quan arriben les primeres pluges. Si no és així, hem d’emplenar-ho amb un líquid adequat que incorpori anticongelant per a evitar que es congeli en cas que baixin molt les temperatures.

Si comprovem que el dipòsit es descarrega amb freqüència, cal revisar-lo bé perquè potser existeix una fugida, per la qual cosa caldria canviar-ho o reparar-ho.

Un punt important a revisar són els forats pels quals surt el líquid cap al parabrisa. Han d’estar nets i ben orientats.

Comprova que quan sali el líquid cobreix la major quantitat possible de superfície del cristall de manera uniforme. Si no és així, pots orientar les sortides de líquid usant una agulla, però si veiem que no l’aconseguim, cal acudir a un taller.

Quan hem de canviar les escombretes?

L’aconsellable és revisar-les una vegada a l’any, encara que sempre hem d’estar atents a no portar-les molt deteriorades, especialment en els mesos de tardor perquè si ens sorprèn la pluja amb la goma dels eixugaparabrisa danyada o endurida, la visibilitat es veurà afectada deixant petjades en el cristall.

No sols el pas del temps endureix i danya la goma, altres enemics són els canvis de temperatura i la contaminació. Per això, si en posar en funcionament l’eixugaparabrisa, escoltes sorolls i aprecies salts bruscos, a més de les petjades en el cristall que hem esmentat abans, sabràs que ja és urgent canviar-les.

I recorda que uns eixugaparabrises en mal estat poden arribar a provocar danys al vidre.

Origen de la notícia