POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

AUTOESCOLES MONTESÓ S.L., des dels seus inicis, ha apostat de manera decidida per la qualitat i millora contínua com a eix vertebrador i diferencial de la seva existència. Per això imparteix formació de conductors, seguretat viària, de transports i logística i organitza un sistema per a impartir i gestionar cursos de formació privada, programada per a les empreses i subvencionada per a l’ús d’acord amb els següents principis:

     • Aplicar conceptes de MILLORA CONTÍNUA, definint i revisant de manera periòdica els nostres objectius, per a assegurar el compliment i la superació de les expectatives dels nostres clients i dels nostres empleats

     

     • Assegurar la SEGURETAT VIÀRIA, realitzant activitats de prevenció d’accidents en la via pública i aplicant programes interns de formació i sensibilització dels conductors i de millora de la flota de vehicles. El nostre compromís és intentar eliminar tots els accidents de trànsit i les seves conseqüències.

     

     • Conservar el MEDI AMBIENT com una tasca assumida, liderada i gestionada per la Direcció, adoptant les mesures necessàries, dins de les activitats realitzades en els nostres processos, per a avaluar i prevenir la contaminació, reduir els impactes mediambientals i realitzar un ús racional dels recursos naturals

     

     • El compromís en el compliment dels REQUISITS LEGALS, REGLAMENTARIS i de la NORMATIVA aplicables al conjunt de les nostres activitats.

     

     • La FORMACIÓ CONTÍNUA dels nostres empleats per a garantir un servei d’excel·lència i la seva implicació per a assegurar la satisfacció del client.

     

     • Estar a l’AVANTGUARDA EN EQUIPS TIC, vehicles, instal·lacions, tecnologies i comunicacions, adaptant-los a les noves tendències del mercat.

     

     • Promoure la CONDUCCIÓ EFICIENT entre els nostres clients, reduint les emissions, i així contribuir amb el medi ambient.

     

     • Ser un referent en la FORMACIÓ DE QUALITAT basada en mètodes didàctics d’ensenyament nous combinats amb els tradicionals per a formar a conductors sensibilitzats amb la seguretat viària.

     

    • ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ I TRACTE PERSONALITZAT perquè el client obtingui el màxim rendiment dels nostres serveis

La Direcció es compromet a aportar tots els recursos necessaris per a garantir els principis anteriors.

La present POLÍTICA del SISTEMA INTEGRAT de GESTIÓ es REVISA i s’adapta contínuament sobre la base dels condicionants legislatius, tecnològics i de l’entorn canviant dins del qual fem les nostres activitats. Així mateix aquesta política es comunica i es promou entre els nostres empleats i entre el nostre entorn