Política de qualitat

AUTOESCOLES MONTESO SL, des dels seus inicis, ha apostat de manera decidida per la qualitat i millora contínua com a eix vertebrador de la seva existència i com a fet diferencial. Per això imparteix formació de conductors, seguretat vial i de transports i organitza un sistema de gestió per a cursos de formació provada, subvencionada i bonificada d’acord amb els següents principis:

      • Aplicar conceptes de MILLORA CONTÍNUA, definint i revisant de forma periòdica els nostres objectius, per assegurar el compliment i la superació de les expectatives dels nostres clients i dels nostres empleats.

     

    • Assegurar la SEGURETAT VIAL, realitzant activitats de prevenció d’accidents a la via pública i aplicant programes interns de formació i sensibilització dels conductors i de millora de la flota de vehicles. El nostre compromís és intentar eliminar tots els accidents de trànsit i les seves consequüències.

     

    • Conservar el MEDI AMBIENT con una feina assumida, liderada i gestionada per la Direcció, adoptant les mesures necessàries, dins de les activitats realitzades als nostres processos, per avaluar i previndre la contaminació, reduir els impactes mediambientals i realitzar un ús racional dels recursos naturals.
    • El compromís en el compliment dels REQUISITS LEGALS, REGLAMENTARIS i de la NORMATIVA aplicables al conjunt de les nostres activitats.
    • La FORMACIÓ CONTÍNUA dels nostres empleats per garantir un servei excel·lent i la seva sensibilització per assegurar el compliment dels principis d’aquesta política.

 

    • Estar a l’AVANTGUARDA EN EQUIPS TIC, vehicles, instal·lacions, tecnologíes i comunicacions, adaptant-nos a les noves tendències del mercat.

 

    • Promoure la CONDUCCIÓ EFICIENT entre els nostres clients, reduïnt les emissions, i així contribuir amb el medi ambient.

 

  • Ser un referent en la FORMACIÓ DE QUALITAT basada en mètodes didàctics d’ensenyament innovadors canvinats amb els tradicionals per formar conductors sensibilitzats amb la seguretat vial

 

  • ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ I TRACTAMENT PERSONALITZAT per a que el client obtingui el màxim rendiment dels nostres serveis.

La Direcció es compromet a aportar tots els recursos necessaris per garantir els principis anteriors.

Aquesta POLÍTICA de QUALITAT es REVISA i s’adapta contínuament sobre la base dels condicionants legislatius, tecnològics i de l’entorn canviant dins del qual fem les nostres activitats. Així mateix aquesta política es comunica i es promou entre els nostres empleats i entre el nostre entorn.