LVA Llicència

LVA Llicència

LVA Llicència per a vehicles especials agrícoles autopropulsats i els seus conjunts la massa dels quals o dimensions màximes autoritzades no excedeixin dels límits establerts per als vehicles ordinaris o la velocitat màxima no excedeixi de 45 km/h.

No s’exigirà aquesta llicència a qui sigui titular d’un permís de conducció de la classe B en vigor.

Els qui a l’entrada en vigor del reglament siguin titulars d’un permís de conducció de la classe B1 (TA) restringit per a la conducció de tractors i màquines automotrius agrícoles, estaran autoritzats per conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats i els seus conjunts encara que la seva massa o dimensions màximes autoritzades excedeixin dels límits establerts per als vehicles ordinaris o encara que la seva velocitat màxima per construcció sigui superior a 45 km/h..

Pots consultar l’esquema de maniobres i videos ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 16 anys.

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045 o per correu electrònic

Preinscriu-te

CAPTCHA
Please wait...