LCM Llicència

LCM Llicència

LCM és una Llicència de vehicles per a persones de mobilitat reduïda equiparables a un ciclomotor.

Pots consultar l’esquema de maniobres i videos ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 14 anys però fins als 16 anys no podrà transportar passatgers en el vehicle.

No s’exigirà aquesta llicència a qui sigui titular d’un permís de conducció de les classes A1 o B en vigor i en el cas que el seu titular obtingui un permís d’alguna d’aquestes classes, la llicència de conducció deixarà de ser vàlida.

Si una persona fos titular de més d’una classe de llicència de conducció, totes elles hauran de constar en un únic document.

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045 o per correu electrònic

Preinscriu-te

CAPTCHA
Please wait...