D Autobús Permís

D Autobús Permís

D Autobús és un permís per automòbils de més de nou places inclòs el conductor amb remolc de MMA 750 kg. Vehicles especials no agrícoles de més de disset places inclòs el conductor.

Només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B. Per a la conducció professional dels vehicles de les categories C1, C1+E, C, C +E, D1, D1 +E, D o D+E, hauran de complir-se, a més els requisits establerts en el Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Pots consultar els esquemes de maniobres i videos d’aquestes ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 24 anys

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045 o per correu electrònic

Preinscriu-te

CAPTCHA
Please wait...