C+E Tràiler Permís

C+E Tràiler Permís

C+I Tràiler és un permís que autoritza a conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de la categoria C i un remolc o semirremolc la massa màxima del qual autoritzada excedeixi de 750 kg. sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.

Aquesta llicència només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe C, que és per a automòbils la massa màxima dels quals autoritzada excedeixi de 3.500 kg i no sobrepassi els 7.500 kg i el nombre dels quals de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou. Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 750 kg.

Pots consultar els esquemes de maniobres i els videos d’aquestes maniobres ha realitzar en circuit tancat per a aquest tipus de llicència.

Edat 21 anys

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045 o per correu electrònic

Preinscriu-te

CAPTCHA
Please wait...