B+E Remolc Permís

B+E Remolc Permís

B+E Remolc és un permís per a conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor autoritzat pel permís de la categoria B i un remolc o semirremolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 3500 kg.

Només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B.

Els titulars de permisos de conducció de la classe B+I, obtinguts amb anterioritat, a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, i que després d’aquesta data pretenguin arrossegar remolcs de més de 3.500 kg de M.M.A. (autoritzats conforme el Reglament anterior), hauran d’obtenir el permís que correspongui.

Pots consultar els esquemes de maniobres i els seus videos, ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 18 anys

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045 o per correu electrònic

Preinscriu-te

CAPTCHA
Please wait...