B96 Remolc Permís

B96 Remolc Permís

B96 Remolc és un permís que autoritza al posseïdor del permís B la possibilitat de conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels quals autoritza a conduir el permís de la classe B (fins a 3500 kg) i un remolc o semirremolc la massa màxima del qual autoritzada excedeixi de 750 kg, sempre que el conjunt no sobrepassi els 4250 kg , i compleixi les condicions d’indústria.

En considerar-se una ampliació de l’autorització del permís B, àdhuc precisant superar les proves de destresa i circulació en vies obertes al tràfic, no serà necessari en la sol·licitud d’aquest permís adjuntar el certificat psicotècnic. No hi ha prova teòrica. Així mateix, l’obtenció del permís B-96, no modifica les dates de validesa dels altres permisos dels quals fos titular el sol·licitant.

Pots consultar els esquemes de maniobres i els seus videos ha realitzar en circuit tancat per aquest tipus de llicència.

Edat 18 anys

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045 o per correu electrònic

Preinscriu-te

CAPTCHA
Please wait...