AM Ciclomotors Permís

AM Ciclomotors Permís

AM Ciclomotors és un permís que autoritza a conduir vehicles de dues o tres rodes i Quadricicles lleugers.

Les llicències de conducció de ciclomotors obtingudes abans de l’1 de setembre de 2008 autoritzaran al seu titular a transportar passatgers en el vehicle, encara que no tingui els divuit anys complerts.

Els qui a l’entrada en vigor del reglament siguin titulars d’una llicència de conducció de ciclomotors, obtinguda abans de l’entrada en vigor del RGCon., aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig, estaran autoritzats a conduir motocultor i tractors agrícoles i màquines agrícoles automotrius la massa màxima de les quals autoritzada no excedeixi d’1.000 kg i la velocitat màxima dels quals autoritzada no excedeixi de 20 km/h, sempre que no portin remolc.

Pots consultar l’esquema de maniobres i videos d’aquestes maniobres ha realitzar en circuit tancat per a aquest tipus de llicència.

Edat 15 anys, però fins als 18 anys no autoritzarà a conduir vehicles amb passatgers.

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045 o per correu electrònic

Preinscriu-te

CAPTCHA
Please wait...