A2 Motocicleta Permís

A2 Motocicleta Permís

A2 Motocicletes amb o sense sidecar és un permís per a motocicletes de potència màxima 35 kw. relació potencia/pes menor o igual a 0,2 kw/kg i no derivades d’un vehicle amb més del doble de la seva potència.

Per obtenir el permís de la classe A2, si no s’és titular de l’A1, l’aspirant haurà de superar les proves de control de coneixements i de control d’aptituds i comportaments

Si és titular de l’A1 amb una experiència mínima de dos anys, haurà de superar la prova de circulació en vies obertes al tràfic general. Aquesta prova podrà substituir-se per la superació d’una formació en els termes que s’estableixin mitjançant Ordre del Ministre de l’Interior.

Pots consultar l’esquema de maniobres i videos d’aquestes maniobres ha realitzar en circuit tancat per a aquest tipus de llicència.

Edat 18 anys

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045 o per correu electrònic

Preinscriu-te

CAPTCHA
Please wait...